Nieuws - 1 januari 1970

Bonden boos over reorganisatie proefbedrijven

Bonden boos over reorganisatie proefbedrijven

Bonden boos over reorganisatie proefbedrijven


De bonden CMHF en Abvacabo van de universiteit voelen zich gepasseerd door
de directie van de kenniseenheid Plant. De directie sloot vorige week een
convenant met de ondernemingsraad van de kenniseenheid over de toekomst van
de proefbedrijven. De bonden vinden dat ze ten onrechte niet betrokken zijn
geweest bij het het plan.

Bij proefbedrijf Unifarm en Proefbedrijf Plant zullen de komende acht jaar
naar verwachting ongeveer vijftig arbeidsplaatsen verdwijnen. Dr Dick
Verduin van de vakbond VAWO/CMHF: ,,Er verdwijnen banen voor vijftig
mensen. Dat is voor mij een reorganisatie, waar een keurige melding en een
procedure bij hoort. Maar de kenniseenheid vindt dat kennelijk te lastig en
noemt het organisatieontwikkeling, om onder de procedures uit te komen.’’
Volgens Verduin heeft de directie de ondernemingsraad – die net bezig was
met een fusie van de raden van universiteit en DLO – overrompeld, om snel
toestemming te krijgen voor wat in haar ogen een reorganisatie is. Verduin
wil de zaak bespreken tijdens het reguliere overleg van bonden met het
college van bestuur.
Directeur van de kenniseenheid dr Peter Booman vindt niet dat de
kenniseenheid onoorbaar heeft gehandeld. ,,Wij gaan de proefbedrijven
samenvoegen. Maar in eerste instantie zal iedereen een functie krijgen. Er
hoeft dus ook geen sociaal plan gemaakt te worden. Op termijn voorzien wij
wel dat het aantal vierkante meters glas dat we nu gebruiken verkleind gaat
worden. Om te voorkomen dat er dan mensen boventallig worden, willen we het
op verschillende manieren makkelijk maken voor het personeel van de
proefbedrijven om over te stappen naar een andere baan, bijvoorbeeld door
de pensioenbreuk te lijmen, of terugkeergaranties te geven. Daarover hebben
we afspraken gemaakt met de ondernemingsraad. Wij bieden de mensen extra
rechten. Er is geen sprake van plichten. Wij zijn van mening dat we met de
afspraken keurig binnen de CAO’s blijven en hebben dat ook besproken met de
raad van bestuur.’’
De ondernemingsraad van de kenniseenheid is volgens interim-voorzitter
Chris Cuperus tevreden over de afspraken en vindt dat de rechtspositie van
het personeel gewaarborgd is. De raad is volgens hem niet overvallen door
de plannen van de directie. ,,De OR heeft zelf het initiatief genomen voor
het convenant en heeft daardoor extra rechten weten te bedingen voor de
medewerkers.’’ |
K.V.