Nieuws - 11 oktober 2001

Bomen verdrinken door bestrijding verdroging

Bomen verdrinken door bestrijding verdroging

De bestrijding van verdroging in Nederland pakt soms nadelig uit voor de natuur. Bomen sterven af als gevolg van verhoogde grondwaterstanden, blijkt uit onderzoek uitgevoerd door Alterra.

Onder leiding van ir. Ad Olsthoorn onderzocht Alterra in Drenthe, Brabant en Noord-Holland bossen waar het grondwaterpeil is verhoogd. Op sommige plekken blijken boomsoorten als beuk, douglasspar en Japanse lariks direct dood te gaan na vernatting. Door het hoge grondwaterpeil ontstaat er zuurstoftekort voor de boomwortels, zodat die vervolgens afsterven.

Vaker sterven bomen een langzame dood. De door vernatting verzwakte bomen sterven uiteindelijk als gevolg van aantasting door insecten. Dit lijkt vooral op te gaan voor de zomereik. In het Mensingebos bij Roden in Drenthe, waar in 1988 het grondwaterpeil is verhoogd, zijn massaal eiken doodgegaan. Deze eiken kregen last van de eikenprachtkever, waar ze door hun verzwakte toestand extra kwetsbaar voor waren.

De sterfte onder bomen is te voorkomen. De Alterra-onderzoekers raden bijvoorbeeld af om in het kader van verdrogingbestrijding ondiepe sloten te dempen. Vooral in de winter kan dit ertoe leiden dat het grondwater tot aan het maaiveld komt te staan, zodat bomen als het ware verdrinken. Ook pleiten de onderzoekers er voor het grondwaterpeil niet abrupt te verhogen. Als dit geleidelijk gebeurt, kunnen bomen zich namelijk aanpassen. | H.B.