Nieuws - 1 januari 1970

Bomen vaccineren

Bomen vaccineren

Bomen vaccineren

Een nieuw wapen in de strijd tegen de iepenziekte, een schimmel die dodelijk is voor de iep, is vaccinatie. Zijn er meer ziektes waartegen je bomen kunt vaccineren?


Het vaccineren van bomen is een nieuwe techniek waar wij sinds vorig jaar mee experimenteren. Wij vaccineren laanbomen - lindes - met chemische bestrijdingsmiddelen. Onze eerste resultaten bij de bestrijding van bladluis en bonenspint zijn goed. We willen overgaan op een andere bestrijdingstechniek om de emissies naar bodem en water te beperken. Met name in de laanbomenteelt zie je veel drift bij het spuiten van bestrijdingsmiddelen

We hebben bij de lindes een chemisch bestrijdingsmiddel ingespoten. Dat komt in de sapstroom terecht en vervolgens in de bladeren. Daar zuigen de insecten die je wilt bestrijden het sap op, zodat ze het middel binnenkrijgen. Nuttige insecten als gaasvliegen en roofmijten hebben er geen last van, blijkt uit tellingen bij onze veldproef

Bij die proef hebben we de bomen oon keer geïnjecteerd. Een deel daarvan hebben we laten staan, zodat we komend jaar kunnen kijken of er na een jaar nog een effect is

We willen het onderzoek nu uitbreiden naar schimmelziektes en andere insectenplagen bij meerdere boomsoorten, met name bij besdragende bomen. Dan moet je weten of de vaccinatie schadelijk is voor vogels die van de bessen leven. We mikken op schimmelziektes die niet door insecten worden overgebracht, maar via sporen op de wind en via de bodem

Onze aanpak is nog niet commercieel. Een probleem is dat de toelating op de markt van het middel is gebaseerd op gewasbespuiting. Dan mag je niet zomaar injecteren. Dat is een formeel probleem, maar het is wel enorm. Je moet voor die techniek een nieuwe toelating aanvragen. Wij doen dat niet; wij zijn er alleen voor het onderzoek. Af en toe zijn kwekersgroepen bereid om een toelating aan te vragen, maar het is duur. En het is moeilijk om de industrie geïnteresseerd te krijgen om een toelating aan te vragen. Die is alleen geïnteresseerd als ze op Europees niveau toelating kan aanvragen. Het is nog maar de vraag of dat kan, en als het kan, blijven wellicht individuele landen hun eigen toelatingsregels stellen

Nu we weten dat deze aanpak perspectief biedt, is de volgende stap onderzoeken of injecties bij dunne stammen schade aanrichten. We ontwikkelen de techniek voor kwekers van laanbomen, die de bomen opkweken tot ze zes jaar zijn. De eerste jaren hebben ze nog geen dikke stam. Injecteren is geen probleem voor een grote boom, maar kan misschien bij een jonge boom zorgen voor wonden aan de stam of groeistoornissen