Nieuws - 1 januari 1970

Bollenvogel zoekt rust in tulpenveld

Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) gaat samen met Landschapbeheer Zuid-Holland de bollenvogels beter in kaart brengen. Veel vogels die in tulpenvelden broeden staan op de lijst van bedreigde soorten, zoals de veldleeuwerik. Hun aanwezigheid kan het slechte imago van de bollensector op milieugebied helpen opkrikken.

Bedreigde akkervogels als de veldleeuwerik en de patrijs doen het volgens ir. Nathalie Reijers, projectleider bij PPO in Lisse, zo goed in de tulpen- en hyacintenvelden van de Bollenstreek vanwege de rust tijdens het broedseizoen. ‘De gewassen bieden beschutting en in de periode maart tot half juni zijn er weinig activiteiten op het land. In weidegebieden wordt dan vaak al volop gemaaid. Ook het stro dat tussen de rijen ligt om de bollen tegen de nachtvorst te beschermen, wordt door de vogels gewaardeerd.’ In opdracht van de Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond gaan PPO en Landschapsbeheer Zuid-Holland nu vogeltellingen doen rond bollenvelden en worden samen met bloembollenkwekers beschermende maatregelen voor de vogels genomen. Het gaat dan voornamelijk om de aanleg en het beheer van kruidenrijke perceelranden en slootkanten. Het huidige project bouwt voort op een eerdere inventarisatie van vogels op negentien bollenbedrijven.
Een belangrijk oogmerk van het project is het doorbreken van het negatieve milieu-imago van de bollensector. Dat imago is volgens Reijers hardnekkig, terwijl er op milieugebied de laatste jaren het nodig is verbeterd. ‘Die boodschap komt nog niet echt door en zo’n project kan dan een beetje het ijs breken.’ / GvM