Nieuws - 1 maart 2007

Boerenstudenten botsen met Halsema

De landbouwstudenten van Van Hall Larenstein in Leeuwarden zitten niet te wachten op de milieusubsidies van GroenLinks, zo bleek tijdens een bezoek van partijleider Femke Halsema aan de hogeschool in het kader van de provinciale verkiezingen. Schaf subsidies af en verminder de regelgeving, daar hebben agrarische ondernemers veel meer aan, aldus de studenten.

Met het bezoek aan VHL Leeuwarden, donderdag 22 februari, probeerde Halsema de Friese lijsttrekker Irona Groeneveld in aanloop naar de Statenverkiezingen een duwtje in de rug te geven en de groene parlementaire meerderheid ook in de Eerste Kamer veilig te stellen. Vooraf beschouwden de GroenLinksers de geplande discussie met de VHL-studenten als een thuiswedstrijd, maar dat viel enigszins tegen. De circa 150 toehoorders lieten zich niet met gemakkelijke oneliners afschepen.
Het voornemen van Groeneveld om Friesland met hulp van kennisinstellingen als VHL energieneutraal te maken werd als een illusie weggezet. Het publiek rekende haar voor dat je een areaal van 25 Frieslanden op elkaar moet stapelen om de benodigde bio-energie op te wekken. Maar we willen toch allemaal hetzelfde, schoot Halsema haar partijgenote te hulp, en wees op het ambitieuze plan van haar partij om de belastingen te vergroenen en het bedrijfsleven fors te laten betalen voor vervuilende activiteiten in ruil voor goedkopere arbeidskosten.
Ook pleitte Halsema voor prijshervormingen in de landbouw: niet de hoeveelheid producten maar de kwaliteit moet worden gesubsidieerd. Dat is beter voor boer, landschap en consument. ‘De boer is toch geen ondernemer pur sang, maar veeleer iemand die een speciale binding heeft met land en dier?’, zei Halsema. ‘U ziet ons geloof ik nog met blauwe overal en rode zakdoek’, wierp akkerbouwstudent Johan Barendregt haar voor de voeten. ‘Wij zijn agrarische ondernemers die gewoon winst willen maken.’
Met het in rap tempo afnemende graanoverschot door de vraag naar bio-energiegewassen ziet hij daar ook alle kansen toe, als de politiek maar van de markt afblijft. De milieubijdrage van GroenLinks beschouwen Barendregt en zijn medestudenten dan ook als een verkapte teruggang naar de prijsmanipulatie van de jaren zestig. Destijds werd de productie gesubsidieerd en nu dus het milieu. ‘De politiek moet zich helemaal niet met de boeren bemoeien. Wij willen voor de internationale voedselmarkt produceren.’