Nieuws - 14 april 2010

Boeren zonder antibiotica

De ministers Verburg (Landbouw) en Klink (Volksgezondheid) willen dat het antibioticagebruik in de veehouderij in 2013 is gehalveerd. Dat is haalbaar, zegt ASG-onderzoeker Gidi Smolders, die zicht heeft op antibioticagebruik in de biologische melkveehouderij.

'De melkveehouderij is geen grootverbruiker van antibiotica: maar tien procent van het totale gebruik in de veehouderij. Wel zijn de verschillen binnen de sector aanzienlijk. Veel gangbare melkveehouders gebruiken veelvuldig antibiotica om uierontsteking te behandelen. Ik houd het antibioticagebruik bij van ruim honderd biologische melkveehouders. Die mogen sowieso geen antibiotica gebruiken voor de preventie van dierziekten.
'Tien van die bedrijven zijn nu helemaal antibioticavrij. Om antibiotica uit te bannen, moet je voorkomen dat de dieren ziek worden. En om dat te bereiken moet de boer zijn management aanpassen. Je kunt kiezen voor koeien die wat minder geven. Die koeien hebben vaak een betere weerstand dan koeien die zich uitmergelen voor een hoge melkgift. Verder moet het voer voldoende mineralen bevatten, dient de huisvesting goed te zijn en moet de boer niet gestresst zijn. Boeren met stress grijpen sneller naar medicijnen.  Ik ken melkveehouders, ook gangbare melkveehouders, die al acht jaar geen antibiotica meer gebruiken. Eerst gebruiken ze alternatieve middelen zoals kruiden en homeopathie ter vervanging van de antibiotica. Daarna ontdekken ze dat aanpassing van het management beter werkt.'
Bij recent onderzoek door Berenschot naar antibioticagebruik in de intensieve veehouderij bleek dat vijf procent van de dierenartsen tachtig procent van de antibiotica uitschrijft. 'In de melkveehouderij worden antibiotica door een veel groter aantal eigen dierenartsen voorgeschreven. Daar heb je nauwelijks 'snelwegdierenartsen' die in heel Nederland leveren.'