Nieuws - 1 januari 1970

Boeren zien spoken waar wandelaars lopen

Boeren weigeren vaak wandelaars op hun land, omdat ze bang zijn voor dierziektes. Collega’s die al paden over hun land hebben, vinden die vrees onterecht. Met een hogere vergoeding verdwijnt de koudwatervrees. En dan krijgt Nederland meer wandelpaden

De animo onder boeren om een wandelpad over hun land open te stellen is laag, blijkt uit een enquête die het LEI hield. Het LEI vroeg zevenhonderd boeren wat ze van een wandelpad zouden vinden en voor welke vergoeding ze hun land zouden openstellen. De boeren vrezen dierziektes die door wandelaars overgebracht zouden worden. Ook zeggen ze bang te zijn dat de wandelaars afval laten slingeren of zelfs van het gewas stelen. Die angst is vaak ongegrond, stelt onderzoeker ir Piet Rijk. Want de boeren die al een wandelpad onderhouden, zeggen dat de overlast door wandelaars ze erg is meegevallen.
Volgens ir Han van der Voet, Wagenings ingenieur en projectleider op vrijwillige basis bij de stichting Wandelplatform, gaat het niet goed met de wandelpaden. Het Wandelplatform beheert onder andere de langeafstandswandelpaden in Nederland, zoals het Pieterpad, en die moeten de laatste jaren vaak verlegd worden. Dat komt doordat boeren het pad niet meer over hun land dulden, zegt Van der Voet, maar ook door de ‘nouveau riche die ons land vol zet met Heras hekwerken’ en door de aanleg van nieuwe grote wegen. Van der Voet zegt dat sommige boeren heel goed meewerken, maar dat anderen spoken zien. ‘Ze zijn vooral bang voor dierziektes, maar die vrees is ongegrond’. Hij verwijst naar onderzoek van de Animal Sciences Group dat dat zou uitwijzen.
Als boeren wandelaars toelaten op hun land kunnen er meer wandelpaden komen. De koudwatervrees van boeren voor wandelaars neemt af naarmate de vergoeding voor het openstellen en onderhouden van wandelpaden hoger is. Voor 45 eurocent per meter voetpad wil vier procent van de geïnterviewden meewerken. Dat levert 1500 kilometer wandelpad op, rekende het LEI uit. Voor 1,13 euro per meter wil zeven procent van de boeren het doen. / JT