Nieuws - 8 maart 2007

Boeren voor natuur eindelijk van start

Eindelijk kan melkveehouder Jan Duijndam in de Biespolder bij Delft aan de slag als natuurboer. De Europese Commissie heeft de regeling goedgekeurd die bepaalt dat hij een vergoeding krijgt uit een fonds. Het concept - Boeren voor natuur - werd al in 2001 ontwikkeld door Alterra.

Duijndam sloot op woensdag 7 maart van dit jaar een overeenkomst met het ministerie van LNV en relevante lokale en regionale overheden. Daarin is afgesproken dat de melkveehouder zijn bedrijf de komende dertig jaar zo inricht dat er ruimte is voor natuurbeheer, recreatie, waterberging en biologische voedselproducten.
Het principe is simpel. Overheden en bedrijven storten geld in een fonds, en met de rente daarvan krijgt een boer vergoedingen voor het beheer van natuur en landschap en voor een natuurvriendelijke bedrijfvoering met gesloten mineralenkringloop. Alterra experimenteert ook op andere plaatsen in Nederland met het concept.
Dat het zes jaar duurde voordat Boeren voor natuur groen licht kreeg, kwam doordat de Europese Commissie de vergoeding aanvankelijk zag als inkomenssteun. Die is verboden. De natuurtoeslag wordt nu beschouwd als betaling voor groenblauwe diensten.