Nieuws - 6 december 2001

Boeren verbeteren irrigatie legaal en illegaal

Boeren verbeteren irrigatie legaal en illegaal

Grootschalige irrigatiesystemen in Punjab, Pakistan, functioneren slecht omdat het weinige water dat er is slecht verdeeld wordt. Boeren proberen toch voldoende water te krijgen door kanalen schoon te maken, maar ook door illegale acties zoals water stelen uit hoger gelegen kanalen en het onderling verwisselen of verhandelen van irrigatiebeurten. Door die 'marktwerking' wordt het watergebruik effici?nter, omdat het water op het juiste moment op de juiste plaats komt.

Promovendus Robina Wahaj onderzocht met een socio-technische benadering hoe boeren tot dergelijk ingrijpen in het systeem komen en wat het effect is van die lokale acties op het hele systeem, dat ruim tweeduizend hectare bevloeit. De boeren plannen hun pogingen om meer water te krijgen niet van te voren maar laten ze afhangen van de hoeveelheid benodigd water. Hoger stroomopwaarts in het irrigatiesysteem wordt meer gezamenlijke actie ondernomen, op veldniveau gaat het vooral om individuele actie. Technisch blijken de acties goed onderbouwd.

Probleem is dat evaluaties van de effectiviteit van het irrigatiesysteem tot nog toe geen rekening houden met de acties van boeren zelf. Zou dat wel zo zijn, suggereert Wahaj, dan kunnen aanbevelingen gedaan worden die gebaseerd zijn op de werkelijke situatie. Maar de deelname van kleine boeren in de watergebruikersorganisatie is tot nog toe te laag. Plannen om het systeem te verbeteren worden bepaald door de politiek en niet door de boeren zelf. | J.T.

Robina Wahaj promoveerde op 5 december bij prof. Linden Vincent, hoogleraar irrigatie en waterbouwkunde.