Wetenschap - 6 maart 2008

Boeren schatten kans op ramp verschillend in

Er zitten grote verschillen in de inschatting die akkerbouwers en melkveehouders maken van de kans dat hun bedrijf wordt getroffen door een catastrofe. De ene boer verzekert zich daarom wel tegen grote risico’s, terwijl de ander dat niet nodig vindt.
Dat blijkt uit promotieonderzoek van bedrijfseconoom Victor Ogurtsov. Hij analyseerde gegevens van het LEI van akkerbouwbedrijven en melkveehouders en vroeg de ondernemers hoe ze aankijken tegen extreme risico’s zoals de dierziekte MKZ. Dat is een risico dat lastig is in te schatten omdat het weinig voorkomt en er dus geen gegevens zijn waarmee het te voorspellen is, zoals bij hagelschade wel kan.
Hoewel het feitelijke risico voor alle boeren ongeveer gelijk is, denkt de ene boer dat hij twee keer zoveel kans heeft om getroffen te worden dan de andere. Dat verschil in perceptie bepaalt mede of de boer bereid is om premie te betalen voor een verzekering.
Andere factoren zijn de bedrijfsopzet en financiële situatie van het bedrijf, en de houding van de boer ten aanzien van risico. Dat laatste is onderdeel van het karakter van de agrariër en is lastig door verzekeraars te beïnvloeden. Maar de perceptie van risico’s is wel te veranderen. De grote spreiding in de perceptie van risico’s is daarom interessant nieuws voor verzekeraars. / Joris Tielens

Victor Ogurtsov promoveerde op vrijdag 22 februari bij prof. Ruud Huirne, hoogleraar Agrarische bedrijfseconomie.