Wetenschap - 1 januari 1970

Boeren op Internet

Boeren op Internet

Boeren op Internet

Over twee jaar maken ruim twintigduizend boeren gebruik van het Internet. Dat voorspellen AgriHolland, Agrotel, het Agrarisch Telematica Centrum en Groeinet, op basis van de ontwikkelingen van de laatste jaren. Heeft Internet boeren en tuinders iets te bieden?


Is het nieuws dat boeren en tuinders het Internet gebruiken? Mij verbaast het niet, na vijftien jaar van stimulering van de informatica in de landbouw en vele miljoenen guldens subsidie. In 1984 stopte het ministerie van Landbouw 228 miljoen gulden in een stimuleringsplan voor informatica in de landbouw. Dat plan is tien jaar geleden afgerond. Sindsdien hebben allerlei organisaties gewerkt aan de informatisering in de landbouw en is er een hoop subsidie in gestoken. Dan wordt het wel tijd dat het nuttige toepassingen oplevert voor boeren

De glastuinbouw is inmiddels zwaar gecomputeriseerd; de melkveehouderij minder. Begin jaren tachtig kwam die ontwikkeling moeizaam op gang. Begin jaren negentig hadden zesduizend boeren en tuinders een pc in huis met een managementsysteem. Sindsdien is het gebruik van informatica behoorlijk gegroeid

Boeren zullen het Internet gebruiken als het bestaande activiteiten ondersteunt, zoals bestanden versturen naar hun boekhouder of sperma bestellen. Steeds meer diensten gaan via Internet lopen. Tuinders wisselen al jaren onderling in studieclubjes gegevens uit, bijvoorbeeld over de productie van die week, over de instellingen van de klimaatcomputer of over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Vroeger op papier, daarna via Videotex en computernetwerken en inmiddels via Internet. Via die bedrijfsvergelijkingen leren ze van elkaar

Maar 's avonds voor de lol langs websites browsen, dat zie ik boeren niet zo snel doen. Veel websites zijn niets anders dan glossy folders over wat er op de markt te krijgen is, en die folders krijgen ze al zat. Om zich een algemeen beeld te vormen van relevante ontwikkelingen in de landbouw, lezen ze het Agrarisch Dagblad en hun vakbladen. Browsen doen ze in die bladen, 's avonds in hun luie stoel, bij een kop koffie of een pilsje. Daar kan een computer niet mee concurreren

Het probleem is dat er op het world wide web geen redactie is die de informatie clustert. Stel dat je een verzekering wilt afsluiten voor je bedrijfsgebouwen, dan vind je je informatie op de websites van de Rabobank, ABN-AMRO en andere banken. Je zoekt je suf. Je hebt een redactie nodig die zegt: daar en daar heb je die en die mogelijkheden. Een vergelijkend warenonderzoek, dat heeft meerwaarde

Boeren en tuinders zijn bij uitstek gewend om hun bedrijf te vernieuwen. Boeren hebben het imago dat ze conservatief zijn, maar dat beeld klopt niet. Ze zijn wel pragmatisch: ze gaan mee in een nieuwe ontwikkeling als dat iets oplevert. Veel informatie die van de ene plek naar de andere gaat, gaat tegenwoordig via het Internet. Straks gebruikt iedereen het Internet - zeker de boeren en tuinders