Nieuws - 14 november 2002

Boeren moeten verdienen aan blauwe diensten

Boeren moeten verdienen aan blauwe diensten

Er is draagvlak voor zogenaamde blauwe diensten door boeren, zoals land beschikbaar stellen voor waterberging of voor een bufferzone rond natuur. Boeren moeten wel samenwerken, in bijvoorbeeld waterco?peraties, en ze moeten kunnen verdienen aan de diensten.

Onderzoekers van het LEI, Alterra en het Centrum voor Landbouw en Milieu interviewden mensen van het ministerie van Landbouw, LTO Nederland, de Unie van Waterschappen en boeren. Daaruit bleek dat blauwe diensten kansrijk zijn. Volgens projectleider drs Karel van Bommel van het LEI is er voldoende draagvlak voor het nieuwe waterbeleid dat is gericht op duurzaam waterbeheer en ruimte voor de rivieren.

Boeren kunnen vijf blauwe diensten aanbieden, altijd op basis van vrijwilligheid. Ze kunnen land beschikbaar stellen voor voorraad- en seizoensberging van water in droge periodes, voor piekberging om wateroverlast te voorkomen, ze kunnen water leveren, door peilverhoging meewerken aan natuurverbetering of versterking van het landschap, en ze kunnen afvalwater opvangen en zuiveren.

Voor al deze blauwe diensten is samenwerking volgens de onderzoekers noodzakelijk, want er moet een bepaalde schaalgrootte gehaald worden. Volgens Van Bommel kan dat vormgegeven worden via waterco?peraties.

De boeren moeten verdienen aan de blauwe diensten, vinden de onderzoekers. De vergoeding die ze krijgen moet hoger zijn dan een schadeloosstelling. "Wij gaan uit van een vraagmodel waarbij de boer een zakelijke overeenkomst sluit met bijvoorbeeld een waterschap", aldus Van Bommel. "De boeren hebben vrije keuze of ze erop ingaan, dus zal er een soort markt komen, met zakelijke tarieven." De verkoop van traditionele landbouwproducten zal toch de voornaamste bron van inkomsten blijven. | M.W.