Nieuws - 6 december 2001

Boeren kunnen onbedoeld broeikaseffect versterken

Boeren kunnen onbedoeld broeikaseffect versterken

De technieken die boeren in Europa toepassen om de emissie van ammoniak te verminderen, kunnen zorgen voor een grotere uitstoot van broeikasgassen. Volgens ir Corjan Brink van de leerstoelgroep Milieueconomie en Natuurlijke Hulpbronnen zijn er ook technieken waarbij zowel de ammoniakemissie als de broeikasuitstoot minder wordt. Dat scheelt nog geld ook.

Een milieumaatregel als het in de bodem injecteren van mest - voor boeren in Nederland verplicht - kan averechts werken op het klimaat. "Door mest en hiermee stikstof in de bodem te injecteren, komt de ammoniak die uit stikstof ontstaat minder snel vrij in de lucht. Maar een hogere concentratie stikstof in de grond stimuleert de vorming van het broeikasgas di-stikstofoxide ofwel lachgas", stelt Brink.

Ook de zogeheten ammoniakarme stallen die de overheid subsidieert, zijn volgens hem niet de beste keus om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. "Met deze stallen vergroot je de kans op uitstoot. De mest wordt hier snel van de vloer gehaald en vervolgens verwarmd en gedroogd, maar door de extra zuurstof vormt er zich meer lachgas."

Brink pleit voor maatregelen waarbij je twee vliegen in ??n klap slaat: terugdringen van ammoniak ?n van broeikasgassen. Een van de oplossingen is volgens hem zorgen dat dieren minder stikstof binnenkrijgen via het voer. Er komt dan minder stikstof in de mest terecht en hieruit ontstaat vervolgens minder ammoniak. Doordat er minder stikstof in de mest zit, wordt ook de vorming van lachgas geremd. Een andere oplossing is effici?nter omgaan met kunstmest. "Deze oplossingen brengen wel extra kosten met zich mee, maar die kosten wegen niet op tegen de kosten die je anders had moeten maken om de extra hoeveelheid broeikasgassen terug te dringen."

Door op die manier te werken, kunnen milieudoelstellingen goedkoper bereikt worden, aldus Brink. Hij berekende dat het bereiken van een ammoniakemissie volgens de doelstellingen van het internationale Gotenburg-protocol en een 7,5 procent reductie van methaan en lachgas uit de landbouw zo vijf miljard euro minder kost. | H.B.