Nieuws - 15 mei 2013

Boeren in de tang

Wie? Ramona Langanki, masterstudent Internationale ontwikkelingsstudies
Wat? Onderzoek naar de productieketens van bonen en maïs
Waar? Zuidoost Nicaragua

29-veranda-HEW-%283%29.jpg
'Eindelijk kon ik onderzoek doen. Ik had heel lang gezocht naar het ideale thema en uiteindelijk vond ik het, in Zuidoost-Nicaragua. Het gebied waar ik onderzoek deed was vijftig jaar geleden nog tropisch regenwoud. Dat is gekapt om plaats te maken voor monocultuur van vooral rijst, bonen en maïs. En dat terwijl de grond eigenlijk niet geschikt is voor akkerbouw. De bodem is inmiddels helemaal uitgeput en de boeren hebben te maken met veel plagen die hun toch al magere opbrengst nog verder doen teruglopen. De kennis staat op een laag pitje en scholing is er nauwelijks. Daardoor vinden ze niet snel oplossingen voor problemen die bijvoorbeeld het veranderende klimaat met zich meebrengt. Boeren zitten dan al gauw in de tang: hun kosten stijgen, terwijl de productprijs laag is en ook nog eens schommelt. Voor mijn onderzoek heb ik me verdiept in de keten rondom bonen en maïs: van boer naar tussenhandelaar naar distributeur, enzovoort.
Voorafgaand aan mijn masteronderzoek heb ik in Nicaragua samen met een vriend tweeënhalve maand lang een ander onderzoek gedaan naar een ontwikkelingsproject. Dat was heel nuttig. Ik was informant en legde er veel contacten die handig waren voor mijn masteronderzoek. Daarnaast leerde ik er belangrijke actoren en de omgeving kennen. In Nicaragua is veel politiek gekleurd zodat het soms moeite kost om de echte boodschap vinden achter wat iemand zegt.
In mijn vrije tijd ging ik regelmatig naar vrouwenfitness. Door de leuke sfeer daar sportte ik meer dan ik in Nederland doe. Ik heb ook veel respect gekregen voor Nicaraguaanse vrouwen. Veel mannen verlaten hun vrouw, waardoor ze achter blijft met haar kinderen en ook nog in haar levensonderhoud moet voorzien. In het gezin waar ik verbleef was het echter omgekeerd: daar was de moeder weg en zorgde een tante voor de kinderen. De vader trok rond om baantjes te zoeken en de tante werkte. Het sociale vangnet is groot en dat is mooi om te zien.'