Nieuws - 11 oktober 2017

Boeren en IT’ers hacken tegen het mestoverschot

tekst:
Didi de Vries

Hacken en mest hebben ogenschijnlijk niets met elkaar te maken. Toch doen IT’ers en mestdeskundigen vanaf donderdag samen mee aan de Mest Hack, een 32-uur durende hackathon op Dairy Campus Leeuwarden. Ze gaan slimme IT-toepassingen bedenken voor boer en overheid die het mestprobleem kunnen helpen oplossen.

© Shutterstock

‘Aan de Mest Hack doen mensen mee met kennis van het domein, dus boeren, ambtenaren en wetenschappers’, legt Anne Bruinsma uit, projectleider bij FarmHack.NL en mede-organisator van de Mest Hack. ‘Softwareontwikkelaars uit de landbouw doen mee omdat zij weten wat werkt en wat niet. Maar om te versnellen trekken we ook IT’ers aan van buiten het domein aan. Wil je vernieuwen, dan heb je mensen nodig met weinig kennis van zaken, die precies weten hoe je met data om moet gaan.’ FarmHack.NL hoopt op deze manier tot IT-innovaties te komen die boeren helpen om het mestbeleid na te leven en de overheid helpen bij de handhaving van dat beleid.

Bij ‘hacken’ denken veel mensen nog aan inbraak in computersystemen. ‘Maar hackers beschikken over nuttige vaardigheden, zoals datavisualisatie’, zegt Bruinsma. FarmHack.NL wil hackers en andere IT-kenners daarom met zogenaamde hackathons mobiliseren om mee te denken over grote problemen.

Tijdens de Mest Hack staat de hele mestketen ter discussie, van boer tot markt en overheid. Volgens Bruinsma is de kans groot dat er bruikbare innovatieve ideeën uitkomen. Een eerdere hackathon leverde de webapplicatie boerenbunder.nl op, die voor bijna elk landbouwperceel in Nederland data weergeeft over bijvoorbeeld grondsoort en gewasrotatie.

Op 12 en 13 oktober werken deelnemers in teams en buigen zich over de vraag hoe data over bijvoorbeeld mesttransport en milieu-impact opgeslagen en ontsloten kunnen worden. Op de tweede dag rond drie uur pitchen alle teams hun idee en beslist de jury welke IT-toepassing het beste is. FarmHack.NL ondersteunt het winnende team met pr en hulp bij het uitvoeren van hun idee.