Nieuws - 1 januari 1970

Boeren betwisten conclusie IMAG-onderzoek

Boeren betwisten conclusie IMAG-onderzoek

Boeren betwisten conclusie IMAG-onderzoek

De Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu (VBBM) is boos op het Instituut voor Milieu- en Agritechniek (IMAG-DLO). Dat deed onderzoek naar de werking van het koolstofhoudende middel FIR, dat door toevoeging aan mest de ammoniakemissie moet verminderen. Het IMAG concludeert dat het middel geen invloed heeft op de emissie, terwijl de VBBM al jaren claimt dat het middel de ammoniakuitstoot beperkt

Volgens de vereniging, samen met het ministerie van LNV opdrachtgever van het onderzoek, is de conclusie van het instituut voorbarig en heeft ander onderzoek aangetoond dat FIR wel degelijk werkt. We zouden gezamenlijk naar buiten treden als alles gereed was, stelt VBBM-voorzitter Jan Driegen in het Agrarisch Dagblad. Dat een deel van het onderzoek nu al naar buiten is gebracht, is een heel onbehoorlijke manier van werken.

Het IMAG staat voor de onderzoeksresultaten, meldt voorlichter drs Pieter Bosveld. Het onderzoek is uitgevoerd door Jan Huijsmans, een specialist die al jaren bezig is met deze materie. Maar het is duidelijk dat de VBBM had gehoopt op andere uitkomsten. Voor nader commentaar verwijst Bosveld naar het ministerie van LNV, dat niet bereikbaar was voor commentaar

FIR staat voor Fysische Ionen Regulatie. Het hoofdbestanddeel van het middel is kolengruis, dat de ammoniak in mest moet binden. Door de lagere emissie zou het bovengronds uitrijden van mest weer toegestaan moeten worden, vinden de FIR-boeren. Het IMAG deed eerst proeven op zijn proefbedrijf in Duiven, waarbij FIR aan een deel van de mest werd toegevoegd. Het mat geen emissieverschillen. Daarna werd FIR aan het veevoer toegevoegd en werd de mest apart gehouden. Ook hierbij waren op het land geen emissieverschillen te meten ten opzichte van de niet-behandelde mest. A.S