Nieuws - 30 augustus 2007

Boer verdient minder met natuurbeheer

Boeren die omschakelen van een gangbaar bedrijf naar een bedrijf dat zich richt op natuurbeheer, verliezen 1 tot 1,5 duizend euro per hectare per jaar aan inkomen. Dat laten modelberekeningen van de Animal Sciences Group zien.
Het onderzoek is gedaan om inzicht te krijgen in de inkomstenderving op verschillende typen natuurbedrijven. Het ministerie van LNV wilde een wetenschappelijke basis voor de steunregelingen die er zijn voor ‘boeren voor natuur’. LNV moet kunnen aantonen dat de vergoedingen die aan boeren worden verstrekt schadeloosstellingen zijn en geen staatssteun.