Nieuws - 11 oktober 2018

Boer kan bodemkwaliteit verbeteren met app

tekst:
Albert Sikkema

Met de Soil Quality App kunnen boeren de bodemkwaliteit van hun land testen en verbeteren. De app is ontwikkeld in een EU-project onder leiding van de leerstoelgroep Bodemfysica en Landbeheer van WUR en het bodeminstituut Isric.

Met de Soil Quality App kunnen boeren een uitgebreide beoordeling van de bodemkwaliteit krijgen op elke gewenste locatie. (c) Shutterstock

Nederlandse boeren krijgen al advies over de bodemvruchtbaarheid van het bodemanalyse-instituut Eurofins, zegt Violette Geissen, hoogleraar bij Bodemfysica en Landbeheer. Maar dat advies is meestal gericht op de bemesting voor gewassen op korte termijn. De nieuwe app van de bodemonderzoekers richt zich op de bodemkwaliteit op lange termijn, zoals de hoeveelheid organische stof en het bodemleven. De app lijkt een handig hulpmiddel in de kringlooplandbouw van minister Schouten.

Kaarten

De onderzoekers hebben op wereldschaal bodemkaarten geïntegreerd met klimaatkaarten, om zones met soortgelijke milieucondities te definiëren, en met landgebruikskaarten, om onderscheid te kunnen maken tussen grasland en akkerbouw. Daar hebben ze databestanden aan toegevoegd over de organische stof, de hoeveelheid nutriënten, de zuurgraad en de textuur van de bodem. Ook bedreigingen van de bodemkwaliteit, zoals verzilting, verzuring en erosie, worden meegenomen. Daar rolt een interactive soil quality assessment uit, zegt Geissen.

Interactief

De boer kan de app (SQAPP) downloaden op zijn smartphone of tablet en met behulp van GPS een beoordeling van de bodemkwaliteit krijgen op elke gewenste locatie. ‘De app is interactief en nog in de testfase’, zegt Geissen. ‘Als de gegevens op de kaarten niet kloppen, kan de boer de data corrigeren en opsturen naar ons, zodat wij de app kunnen verbeteren.’

Aanbevelingen

Aan de hand van de ingevoerde data geeft de app aanbevelingen aan de boer. Gezonde bodems krijgen een groene kleur, slechte bodems de rode kleur op de app. Ook krijgen de boeren te zien met hoeveel procent hun bodem kan verbeteren en welke maatregelen het meeste helpen om die verbetering voor elkaar te krijgen. Daarbij kun je denken aan bemesting met compost of een andere gewasrotatie om de organische stof in de bodem te verhogen, zegt Geissen.

Buren

Aardige aanvulling is dat de deelnemende boeren ook de minimale en maximale score in de regio kunnen zien. Ze kunnen hun bodem dus vergelijken met die van de buren. De app is al getest met boeren in Spanje, maar nog niet in Nederland. Dat gaat komende maand in Brabant en Groningen gebeuren.