Nieuws - 14 september 2017

Boer is miljonair op papier

tekst:
Albert Sikkema

Van de honderdduizend miljonairs in Nederland is bijna twintig procent boer, meldden de landelijke media deze week op basis van CBS-cijfers. Het gaat vooral om melkveehouders en akkerbouwers door het bezit van dure grond, licht Harold van der Meulen van Wageningen Economic Research toe.

©Shutterstock

Binnen de land- en tuinbouw hebben vooral melkveehouders en akkerbouwers een miljoen of meer aan eigen vermogen volgens de cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Volgens Van der Meulen komt dat omdat ze bedrijfsbezittingen hebben die miljoenen euro’s waard zijn. Wageningen Economic Research verzamelt bedrijfsgegevens van boeren en tuinders en kan de cijfers van het CBS goed beoordelen.

Eigen vermogen
Boeren hebben gemiddeld 2,8 miljoen euro aan bezittingen op de balans staan, zegt Van der Meulen. Dat bedrag bestaat voor 1,5 miljoen uit grond en ruim drie ton uit gebouwen. Dan heb je nog machines, apparatuur, veestapel, veldinventaris en dan resteert een post liquide middelen, legt Van der Meulen uit. Deze bezittingen zijn voor 1,9 miljoen euro gefinancierd met eigen vermogen en voor 900.000 euro met geleend geld. Vooral grondgebonden agrarische bedrijven zijn miljonair op papier. De akkerbouwers hebben een gemiddeld eigen vermogen ter waarde van 3 miljoen euro, de melkveehouders van 2 miljoen. ‘Vrijwel al dat geld ligt vast in onroerend goed. Boeren hebben niet veel geld op de bank.’

Inkomens
Zo wijst Van der Meulen op de inkomens van de melkveehouders vorig jaar. Die bedroegen gemiddeld 16.000 euro per ondernemer. ‘In dat jaar droeg het inkomen negatief bij aan de waardeontwikkeling van het bedrijf.’ Met andere woorden: door de lage melkprijs teerden de melkboeren in op het eigen vermogen. ‘Maar dat klopt niet helemaal’, corrigeert de onderzoeker. ‘Het eigen vermogen van de melkveehouders groeide vorig jaar, omdat de grondprijzen stegen.’ Niet de inkomens, maar de waardestijging van de grond zorgt op veel landbouwbedrijven voor toename van het eigen vermogen.

Verkopen
Daarom zijn vooral grondgebonden boeren miljonair- op papier. Ze kunnen daadwerkelijk miljonair worden als ze hun bedrijf verkopen. ‘Dan kunnen ze namelijk de grond te gelde maken’, zegt Van der Meulen. ‘Maar dan moeten ze geen opvolger hebben, want in dat geval kan zoon of dochter het bedrijf alleen overnemen als de ouders een groot deel van de overnameprijs schenken. Van de overnameprijs van de kinderen word je doorgaans geen miljonair.’