Nieuws - 1 januari 1970

Boek/ Zoeken op internet

Zoeken en internet. Eigenlijk zijn het synoniemen, want internetters pakken meestal hun computer om iets op te zoeken. Een telefoonnummer, een nieuwtje, een foto, een feitje, een boektitel, een spelletje, een datum voor een gebeurtenis of mooie broodjeaapverhalen.

Hoewel veel mensen zoeken op internet inmiddels 'googlen' noemen - naar de marktleider onder de zoekmachines - is er nauwelijks sprake van een standaardformule om te zoeken op internet. Het meest gebruikelijk is inderdaad het intikken van een zoekterm in een zoekmachine, maar dat kun je nauwelijks serieus zoeken noemen.
Serieus zoeken betekent voor journalist en trainer Arjan Dasselaar bedenken wat je wilt vinden, specifiek zoeken, en als het dan nog niet lukt meer algemeen in de omgeving van je zoekvraag zoeken. Goed zoeken gebeurt ook met het juiste gereedschap.
Dasselaar noemt ze allemaal op in zijn Handboek internetresearch: de webbrowsers Internet Explorer en Opera, de zoekprogramma's Enfish en Copernic Agent, vertaalsoftware, en natuurlijk de zoekmachines en internetgidsen. Die hebben allemaal hun eigen eigenaardigheidjes die Dasselaar geduldig en uitvoerig uitlegt. Ook geeft Dasselaar zijn oordeel over de verschillende zoekmachines, waarbij vooral opvalt dat de Nederlandse sites het er slecht vanaf brengen.
Google krijgt zelfs een heel hoofdstuk, want 'zonder Google kan geen researcher'. Volgens Dasselaar benutten de meeste mensen de vele mogelijkheden van Google onvoldoende. Dat gaat van de mogelijkheid om te zoeken op een exacte woordencombinatie door die woorden tussen aanhalingstekens te zetten – ‘Frans de Waal’ - tot het gebruik van Google als woordenboek, rekenmachine of synoniemenzoeker.
Internetzoeken is volgens Dasselaar meer dan alleen zoeken. Het is ook bepalen wat de waarde is van informatie, want veel informatie die op internet zweeft, is weinig betrouwbaar. Dasselaar noemt een aantal leuke voorbeelden. Toets 'Martin Luther King' in en er is een gerede kans dat je terecht komt op www.martinlutherking.org, een site die wel serieus lijkt maar door neonazi's wordt gevuld. Of neem de site www.dhmo.org van de Dihydrogen Monoxide Research Division die heel satirisch de 'controverse' rondom H2O op de korrel neemt.
Daarbij komt dat een heleboel informatie op internet niet actueel is of niet voorzien van een accurate datum. Dasselaar noemt als voorbeeld de database van www.klinktals.nl, een site om domeinnamen op te zoeken, die al sinds mei 2002 niet meer is bijgewerkt.
Toch lijkt het erop dat zoeken op internet vooral een kwestie is van veel oefenen, veel je neus stoten, verkeerde antwoorden krijgen, en veel nadenken. Het 'Handboek internetresearch' maakt als het gaat om de technische middelen waarmee je internet doorzoekt de naam waar, maar het grote probleem met die techniek is dat die binnen een half jaar is veranderd. Dasselaar is terecht sceptisch over de mensen die roepen dat Google binnenkort van de troon wordt gestoten als beste zoekmachine, maar het is helemaal niet zo gek om te voorspellen dat dit over een of twee jaar wel gebeurt.
Het was aardiger geweest, om zoekstrategieën op internet echt inzichtelijk te maken, als Dasselaar een aantal voorbeelden had opgevoerd van zoekvragen. Nu blijft het boekje steken bij een overzicht van de technische mogelijkheden en onmogelijkheden - nuttig voor de beginner maar als je niet oppast is het verouderd op het moment dat het gedrukt is. / MW