Nieuws - 22 november 2001

Bodemmuseum onderdeel Wageningen UR

Bodemmuseum onderdeel Wageningen UR

Het bodemmuseum ISRIC wordt onderdeel van Wageningen UR. Op 22 november tekenen beide partners een overeenkomst.

Het International Soil Reference and Information Centre (ISRIC), beter bekend als het bodemmuseum, heeft een collectie van bodemprofielen uit de hele wereld. Daarnaast doet het centrum voor bodeminformatie onderzoek en geeft trainingen aan internationale bezoekers over beheer, gebruik en behoud van bodems. Het heeft zesduizend bodemkaarten en veel literatuur over de lokale omstandigheden van bodems. Ook studenten van Wageningen Universiteit kunnen bij het ISRIC bodemprofielen bestuderen.

Dr Roel Oldeman, directeur van het ISRIC, legt uit dat het voor het bodemcentrum, tot nog toe van het ministerie van OCW, logisch is aansluiting te zoeken bij Wageningen UR. De missies sluiten op elkaar aan en het ISRIC is al gevestigd in Wageningen. Het ISRIC blijft een zelfstandige positie hebben binnen de kenniseenheid Groene Ruimte van Wageningen UR.

Op termijn - een aantal jaren - zal het ISRIC integreren in Alterra. De collectie bodemkaarten die Alterra heeft, zal dan samengevoegd worden met die van het ISRIC in een nieuwe locatie, wat een internet-caf? moet worden waarin bodemprofielen opgesteld zijn. De ruim twintig medewerkers komen nu al in dienst van Wageningen UR. Praktisch verandert er weinig voor de medewerkers.

De reden dat juist Nederland een internationaal bodemkundig centrum heeft, schijnt terug te voeren te zijn op de koude oorlog. Op bodemkundig gebied zijn de Verenigde Staten, Rusland en Nederland belangrijke centra van kennis. In de koude oorlog gunden de eerste twee elkaar geen internationaal kenniscentrum. Vandaar dat het ISRIC in Wageningen werd gevestigd. | J.T.