Wetenschap - 25 maart 2013

Bodemdegradatie bij tuinders tot staan gebracht

Tuinders in Uruguay kunnen de bodemdegradatie op hun bedrijf tegengaan door beter beheer van hun organische stof. Door gebruik van dierlijke mest, groenbemesters en gewasresten stijgen de koolstofverbindingen in de bodem, concludeert promovendus Florencia Alliaume.

uruguay-almacen-verduras-uruguay.jpg
De tuinbouw in Uruguay put de grond uit. De intensief gebruikte tuinbouwvelden bevatten 36 procent minder organische koolstofverbindingen dan de lange tijd ongebruikte veldjes op de bedrijven, mat Alliaume, verbonden aan de leerstoelgroep Farming Systems Ecology. Verder was de bodemstructuur verslechterd en hield de bodem 11 procent minder water vast: allemaal tekenen van bodemdegradatie.
Alliaume testte in samenspraak met de boeren een regime van ecologisch bodembeheer uit, waarbij de tuinders mest van omringende kippenhouders gingen afnemen, meer gewasresten onderploegden en zoveel mogelijk groenbemesters gebruikten. Daardoor nam het organisch stofgehalte weer met zo'n tien procent toe in een periode van vijf jaar. 'Je kunt dus zelfs op intensieve tuinbouwbedrijven in korte tijd al een deel van de bodemdegradatie herstellen', zegt onderzoeksbegeleider Walter Rossing.
Door de erosiebestrijding en bodemverbetering nam ook het waterbergende vermogen van de bodem toe. Mede daardoor stegen de opbrengsten aan groenten tijdens de droge zomers in Uruguay. 'De tuinders zijn dan ook enthousiast over het project', zegt Rossing. 'Tot dusverre kregen ze alleen teeltadviezen per gewas, maar nu kregen ze een integraal beeld van de koolstof- en mineralenkringloop op bedrijfsniveau.' De tuinbouwbedrijven die Alliaume onderzocht, lopen uiteen van 4 tot 60 hectare. De grote bedrijven combineren tuinbouw met extensieve veeteelt.