Nieuws - 15 februari 2001

Bodemcentrum ISRIC voegt zich bij Wageningen UR

Bodemcentrum ISRIC voegt zich bij Wageningen UR

Wageningen UR krijgt er in de loop van dit jaar waarschijnlijk een onderdeel bij: het International Soil Reference Centre, dat ook wel bekend staat als het Wageningse bodemmuseum.

De onderhandelingen tussen het bestuur van ISRIC en Wageningen UR zijn in een vergevorderd stadium. De bestuursleden moeten het nog eens worden over de financi?le aspecten van de toetreding. ISRIC wordt momenteel via het International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences (ITC) in Enschede gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

"ISRIC kan Wageningen UR een meerwaarde geven, aangezien haar onderzoeks- en informatieve functie goed past in de kenniseenheid Groene ruimte van Wageningen UR", meent ISRIC-directeur dr. ir. Roel Oldeman. Onder andere de sectie Bodemkunde en plantenvoeding, Alterra en het laboratorium van Bodemkunde en geologie kunnen baat hebben bij een nauwere samenwerking met ISRIC.

ISRIC, dat dit jaar haar 35-jarig jubileum viert, heeft twaalf wetenschappelijk medewerkers en elf ondersteunende stafleden. Het centrum opereert wereldwijd, vooral in ontwikkelingslanden. De voornaamste activiteiten waren tot op heden het verzamelen, analyseren en presenteren van bodemgegevens, de ontwikkeling van een bodem- en terreininformatiesysteem en het geven van rondleidingen en cursussen. Jaarlijks bezoeken gemiddeld vijfhonderd studenten het ISRIC om de tentoongestelde profielen te bekijken en te bestuderen. Oldeman: "De komende jaren willen we de bodemkundige informatie en kennis toegankelijk maken voor een breed publiek en leggen daarbij de nadruk op de maatschappelijke functie van de bodem. We gaan de gegevens virtualiseren, dat wil zeggen in gebruiksvriendelijke vorm op het internet zetten."

Het is de bedoeling dat ISRIC terechtkomt in het nog te bouwen multifunctionele onderwijsgebouw en in het nieuwe gebouw voor het departement Omgevingswetenschappen op De Born. | H.B.