Nieuws - 24 augustus 2015

Bodem moet beter in beeld

tekst:
Roelof Kleis

Het verhaal van de bodem moet beter voor het voetlicht worden gebracht. Te beginnen op de scholen, zei bestuursvoorzitter Louise Fresco vanmorgen bij de start van het Wageningen Soil Conference.

Het is de tweede keer dat deze conferentie in Wageningen wordt georganiseerd. Aan het wetenschappelijke congres doen 230 bodemwetenschappers uit 49 verschillende landen mee. Zij buigen zich drie dagen over de thema’s als voedselzekerheid, klimaatverandering en biodiversiteit en de rol die de bodem daarin speelt.

En die rol is groot, benadrukte Fresco in haar openingspraatje. De bodem wordt volgens haar vaak als de oorzaak gezien van de problemen in de wereld. De bodem die is uitgeput, vervuild, verdroogd, geërodeerd of anderszins problematisch is. ‘Het is belangrijk om duidelijk te maken aan beleidsmakers dat de bodem niet de oorzaak, maar een onderdeel van de oplossing is van de wereldproblemen.’

Jakob Wallinga, hoogleraar Bodemgeografie en landschap en voorzitter van de conferentie, is het daar helemaal mee eens. ‘De bodem doet allerlei ongelooflijk nuttige dingen voor ons. Liefst 95 procent van ons voedsel komt van de bodem, ze filtert ons water, ze slaat CO2 op. Voor het oplossen van voedsel- en klimaatproblemen heb je die bodem nodig. En op zo’n
manier dat ze dat over honderd jaar ook nog doet.’

Het congres kent dezelfde thema’s als in 2011, toen het voor de eerste keer plaats vond: voedselzekerheid, waterbronnen, governance en beleid, klimaatverandering en biodiversiteit. Daar is landfuncties aan toegevoegd. Maar volgens Wallinga kun je de afzonderlijke thema’s niet los van elkaar zien. ‘Voedselzekerheid bijvoorbeeld heeft heel erg te maken met
klimaatverandering. Als je het ene wilt verbeteren, moet je ook het andere aanpakken.'

De bodem komt steeds meer op de voorgrond
Jakob Wallinga

Het verhaal van de bodem moet volgens Fresco veel meer zichtbaar gemaakt worden. Bijvoorbeeld in de lesstof op de basis- en middelbare scholen. Wallinga is dat roerend met haar eens. ‘De bodem werd als onderwerp heel vaak vergeten. Bij verhoging van de voedselproductie bijvoorbeeld, lag de nadruk vaak op gewasverbetering in plaats van bodemverbetering. Heel langzaam begint dat te kantelen. De bodem komt steeds meer op de voorgrond. Niet voor niks is het dit jaar het Internationale Jaar van de Bodem.’

Overigens wordt Fresco op haar wenken bediend als het gaat om meer aandacht voor de bodem op school. Begin oktober staat de Kinderuniversiteit Wageningen in het teken van de bodem. 150 Leerlingen van Wageningse basisscholen krijgen dan tijdens een rondleiding op de campus college over de bodem. Daarmee wordt aangesloten op het thema van de
kinderboekenweek dit jaar: natuur, wetenschap en techniek.