Nieuws - 25 februari 2010

Bodem levert meer fosfaat dan we dachten

Laboratorium Blgg adviseert boeren en tuinders sinds kort om de gewassen met minder fosfaat te bemesten. Met dank aan de Wageningse promovendus Debby van Rotterdam, die een betere methodiek ontwikkelde om de beschikbaarheid van voedingsstoffen in bodems te voorspellen. Ze promoveert er vrijdag op.

6-giertank.jpg
Van Rotterdam bootste de opname door gewassen na in het lab, om zicht te krijgen op de beschikbaarheid van fosfaat en kalium in de bodem onder gecontroleerde omstandigheden. Daarna interpreteerde ze de labresultaten naar het veld om de beschikbaarheid te voorspellen. Zo ontstond de basis voor een nauwkeuriger bemestingsadvies.
‘Wortels van planten nemen voedingsstoffen als fosfaat op uit het bodemvocht’, zegt Van Rotterdam. ‘Maar fosfaat zit ook vast aan bodemdeeltjes. Gedurende het groeiseizoen komt ook deze fosfaat in het bodemvocht terecht. Deze nalevering van de bodem, die verschilt per bodemtype, moet je meenemen in het advies.’

Bemestingsadvies
Op basis van aanvullend praktijkonderzoek heeft Blgg, laboratorium voor grond- en gewasonderzoek, inmiddels een nieuw bemestingsadvies opgesteld. Dat is gemiddeld vijftien kilo fosfaat per hectare lager dan het eerdere advies, zonder dat dit ten koste gaat van opbrengst en kwaliteit. Voor kalium is nog geen vertaling naar de praktijk gemaakt. ‘Er is nu een ingewikkelde formule om tot een advies voor kalium te komen’, zegt Van Rotterdam. ‘Dat kan veel simpeler.’ Ook hier verwacht ze een lagere adviesbemesting dan voorheen, omdat ze de nalevering van de bodem goed in beeld heeft gebracht. ‘
Fosfaat is steeds belangrijker geworden in de bemestingsstrategie van boeren en tuinders. Vroeger was de strategie alleen gebaseerd op een optimale gewasopbrengst. Nu moet het nauwkeuriger, vanwege de mogelijke uitspoeling van de meststoffen naar het grondwater.
Blgg past haar verbeterde methodiek al enige tijd toe bij de adviezen voor bemesting van grasland en sinds kort ook voor akkerbouw en tuinbouw. Van Rotterdam promoveert op 26 februari bij Willem van Riemsdijk, hoogleraar Bodemchemie en chemische bodemkwaliteit