Student - 18 december 2013

Blog: Wageningen, blijf eigenwijs

1

Wageningen universiteit is in vele opzichten een unieke universiteit. Unieke opleidingen, een unieke locatie en vooral een uniek karakter. Wageningse studenten komen vanuit het hele land voor die ene opleiding die je nergens anders kunt doen.

Ze studeren in een kleinschalige omgeving met een gunstige docent-studentenratio en met betere studiebegeleiding dan waar dan ook in Nederland. Mede hierdoor is het studiesucces in Wageningen altijd hoger geweest dan in de rest van het land. Hier geen studenten die ongemotiveerd aan een studie rechten beginnen of die verdwijnen in de massa om drie jaar later opeens op de duiken met 20 studiepunten.

Twee jaar geleden heeft onze universiteit afspraken gemaakt met Den Haag om de studievoortgang te stimuleren en het onderwijs beter te maken. Er is toen afgesproken dat eind 2016 75 procent van de studenten hun bachelordiploma binnen vier jaar moeten halen.  In 2012 lag het studiesucces in de bachelor op 67 procent.

Op het moment dat de prestatieafspraken werden gemaakt werd er nog geen bindend studieadvies (BSA) ingevoerd. Dat Wageningen als enige universiteit in het hele land geen BSA heeft, is weer tekenend voor het unieke karakter van onze universiteit. Lange tijd zagen onze onderwijsgoeroes geen heil in een dwingende maatregel die studenten met een wat lager studiesucces simpelweg af serveert. Een wijs besluit, in mijn ogen. Nu adviseert de werkgroep Studiesucces om toch een BSA in te voeren.

En dat is jammer, want een BSA is in mijn ogen niet nodig. Ten eerste zijn er al heel wat maatregelen genomen om studievoortgang te stimuleren. Er zijn aanpassingen gedaan in de opleidingsprogrammering, in het herkansingsbeleid en dit jaar is er een verplicht matchingtraject  ingevoerd. Deze maatregelen zijn hoogstens twee jaar oud en moeten zich dus nog uitkristalliseren in de cijfers. Ten tweede is er uit een onderzoek naar voren gekomen dat studenten vooral vanaf het eerste moment actief moeten studeren, omdat opgelopen achterstanden moeilijk in te halen zijn. Met extra studiebegeleiding moet dit toch te realiseren zijn bij meer studenten. Ten derde denk ik dat de motivatie om op tijd af te studeren met elke lichting eerstejaars stijgt. Alle nieuwe eerstejaars voelen de hete adem van Den Haag in hun nek en waarschijnlijk studeren ze sneller af dan mijn jaar en de jaren voor mij.

We hebben nog drie jaar de tijd om de laatste 8 procent te realiseren. Dat zijn vier studenten per vijftig eerstejaars. Hoe tof zou het zijn als Wageningen University als eerste in het land een studiesucces van 75 procent haalt zonder een BSA? Ik vind dit een hele mooie ambitie. Wageningen is al vaak het eigenwijze kindje in de klas. Laten we bewijzen dat dit ook kan werken!

Re:acties 1

 • dick

  De WUR is inderdaad uniek: de enige Nederlandse universiteit die niet onder Onderwijs, maar onder EZ valt.

  Misschien is dat ook wel de verklaring voor de wat merkwaardige cultuur, en bijvoorbeeld ook de rol die de heer Dijkhuizen speelt in het plofkip-debat.
  http://www.foodlog.nl/artikel/de-consument-bepaalt/
  De heer Dijkhuizen maakt herhaaldelijk promotie voor de plofkip, maar onttrekt zich aan elke open discussie. Een merkwaardige figuur voor het hoofd van een zich universiteit noemende instelling.

  De WUR kent ook een wat aparte benadering van integriteit.
  Pas in september 2013 werd, als laatste universiteit, een Commissie Wetenschappelijke Integriteit ingesteld.

  En hoe integer is zo'n WUR-integriteitscommissie als een vertrouwenspersoon bijvoorbeeld poepvlees bagatelliseert, https://pbs.twimg.com/media/BTdhBoJIIAAPNkk.jpg:large

  terwijl nota bene uit zijn eigen onderzoek blijkt dat vlees verhitten minder dan verwacht werkt tegen de ESBL's ( en binnenkort ook carbapenemase vormende bacteriën ) op dat poepvlees.
  http://edepot.wur.nl/194690

  Ook al zo apart:
  Hoe durft iemand op de WUR nog te beweren dat kip "gezond" zou zijn,
  https://www.wageningenur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Projecten-EZ/Nieuws/Show/Marktwerking-staat-duurzame-kipfilet-in-de-weg.htm

  terwijl kip voor bijna 100% met ESBL besmet is,
  http://nieuwsuur.nl/onderwerp/243251-plofkip-100-procent-besmet.html

  .. en drie jaar geleden reeds de eerste dode werd beschreven door consumptie van met ESBL besmette kip?
  http://medischcontact.artsennet.nl/archief-6/tijdschriftartikel/84836/eerste-esbldode-in-nederland.htm

  Microbiologen waarschuwen al jaren voor de gevaren van bacteriële resistentie door misbruik van antibiotica.
  http://zembla.incontxt.nl/seizoenen/2011/afleveringen/07-05-2011


  Professor Kluytmans pleit voor een verbod op onveilig vlees, nu er zelfs al bijna twee jaar ook carbapenemase vormende bacteriën in kippen- en varkensstallen worden aangetroffen.
  http://www.artsennet.nl/Nieuws/Op-tv/Uitzending/140080/Artsen-bezorgd-over-multiresistente-Klebsiella.htm

  Mijns inziens zou de heer Dijkhuizen zich verdienstelijker kunnen maken dan door als een kip zonder kop voor onveilige plofkip te blijven pleiten.

  Reageer

Re:ageer