Nieuws - 4 januari 2016

Blog: Volgens het format

Het proces voor het maken van een verslag is bij veel verplichte mastervakken te veel voorgekookt, vindt blogger Jan-Willem Kortlever.

Tijdens de verplichte mastervakken die ik tot nu toe volgde is me iets raars opgevallen. De vakken bestaan uit weinig college en veel groepswerk, waarbij dan het uiteindelijke resultaat een verslag is dat dient te worden ingeleverd. Als het goed is, wordt aan het begin van het vak duidelijk wat er van je verwacht wordt en kun je, ondersteund door wat colleges, met de reader en het internet je gang gaan. Binnen deze kaders zou je, zeker als masterstudent, de ruimte (en het vertrouwen) moeten krijgen om goed werk te leveren.

Gek genoeg wordt er zelfs in de master veel gestuurd en is de vrijheid om een opdracht op je eigen manier tot een goed einde te brengen nogal beperkt. We zijn minimaal één van de vijf dagen bezig om te reviewen, om feedbacksessies te houden of om tussenpresentaties te geven. Ik krijg de indruk dat docenten op die manier wel heel erg de controle willen houden over het proces. Masterstudenten moeten het vertrouwen krijgen om zelfstandig aan de slag te gaan en moeten niet om de haverklap tussendoor op de vingers gekeken worden.

Masterstudenten moeten niet om de haverklap tussendoor op de vingers gekeken worden.

Een ander punt is dat we telkens een gedetailleerd format krijgen van hoe het verslag er uit moet komen te zien, inclusief cover en voorgeprogrammeerde inhoudsopgave. Deze betuttelende manier van werken stimuleert mij niet bepaald om goed na te denken over de opbouw, maar juist om domweg stukken tekst te produceren en die vervolgens naar het goede hoofdstuk of de juiste paragraaf te kopiëren. Deze manier van werken komt de samenhang vaak niet ten goede omdat je niet zelf gekozen hebt hoe je je verslag wilt opbouwen. Vanuit de algemeen geldende regels omtrent verslagen en artikelen zijn we prima in staat deze zelf te maken.

Vandaag begin ik met frisse moed aan ACT, waarin ik wél de vrijheid hoop te krijgen om samen met m’n groep aan de opdracht te werken zoals wij dat willen, en zodat we leren om zelfstandig naar een mooi eindresultaat toe te werken.

Jan-Willem doet de master Biosystems Engineering. Volg hem op Twitter: @JanWillemK