Nieuws - 6 juli 2015

Blog: Steenkolenengels

Alle medewerkers van Wageningen UR kunnen de komende drie jaar gratis op Engelse cursus. Het nieuwe strategisch plan heeft bepaald dat de organisatie nog meer gaat verengelsen.

Door iedereen een beetje bij te spijkeren moet dat wel lukken, zo menen de hogen heren (en dame) boven in het Atlas. Ik vind het een goede zaak, want ik herinner me maar al te goed die colleges waarin de docent in steenkolenengels probeerde z’n punt te maken.

Toch bestaat er nog volop weerstand tegen het Engels spreken. Vorig jaar volgde ik een vak met uitsluitend Hollanders, tenminste, dat dachten we. Een kwartier na tijd kwam er een Chinees binnen die zich kennelijk ook had ingeschreven voor dat vak. Een beetje geïrriteerd schakelde de docent over op het Engels. Vanaf die dag was het iedere morgen hopen dat de Chinees laat binnen kwam, zodat wij het zo lang mogelijk in het Nederlands konden doen. Eigenlijk bizar, maar het ging zo. Als we als er als universiteit een sport van maken om zo veel mogelijk buitenlanders te strikken om naar Wageningen te komen (en ze daar dik voor te laten betalen) mag dat Engels echt geen issue meer zijn. 

Er kleven wel nadelen aan het Engels. Veel studenten beheersen een soort werkbare vorm van het Engels waarbij het volgen van college, het schrijven van een paper of het geven van een presentatie wel te doen is. Het voeren van een diepgaande discussie in een andere taal dan je moedertaal is een ander verhaal. Ik denk dat het Engels daarin soms een barrière vormt die het verder denken bemoeilijkt. Waarom wordt die gratis cursus ook niet toegankelijk voor alle studenten? De aanname dat iedere student na z’n VWO vloeiend Engels spreekt is een wassen neus. Als het nog in het krappe budget van de universiteit past, meld ik me bij dezen alvast aan.

Twitter: @JanWillemK