Nieuws - 29 februari 2016

Blog: Religie en wetenschap

Over de relatie tussen religie en wetenschap wordt veel onzin geroepen, betoogt blogger Jan-Willem Kortlever.

Vorige week was er een interessante lezing van Studium Generale in Impulse met de titel ‘Het knagende weten’. De lezing ging over de strijd tussen religie en wetenschap door de eeuwen heen en werd gegeven door prof. Floris Cohen. Hij startte met een citaat van Richard Dawkins die beweerde dat Isaac Newton nooit religieus kon zijn geweest, maar dat Newton alleen claimde dat hij het was. Dawkins kan namelijk niet begrijpen dat iemand die zulke grote ontdekkingen heeft gedaan, daarnaast ook echt gelovig was.

Veel grote wetenschappers uit het verleden waren erg gelovig. Denk aan Galilei, Pascal en Newton. Iedereen kent deze namen vooral uit de natuurwetenschap, maar net als velen in die tijd, waren ze ook filosoof en theoloog. De strijd die dat met zich meebracht was heftig. De kerk was oppermachtig, en iedere vinding die haar gezag in twijfel dreigde te trekken werd de kop in gedrukt.

Door de jaren heen is dit conflict verschoven en ontdekte men dat geloof en wetenschap zich anders verhouden, en dat goede wetenschappers net zo goed gelovig kunnen zijn zonder dat hun geweten knaagt. Cohen hekelde de talloze topwetenschappers die hun vakgebied te buiten gaan en uitspraken doen zonder daarbij expertise te hebben of kennis van het verleden. Ook Dawkins is volgens Cohen niet meer dan een matige amateurtheoloog, die zich op dat terrein dus gedeisd zou moeten houden.

In Wageningen heerst een hoop onkunde over de verhouding tussen geloof en wetenschap. Een tijdje geleden ontaarde dat in een rel rondom dankwoorden in proefschriften. Deze rel had nooit plaatsgevonden als de betrokkenen zich verdiept hadden in de moeizame geschiedenis van geloof en wetenschap, en hoe de huidige verhouding gestalte heeft. Over een week (dinsdag 8 maart) is er, ook in Impulse, een debat over de rol van geloof en wetenschap op onze universiteit. Voor iedereen die daar een mening over heeft (of wil vormen) is deze avond een aanrader.

Jan-Willem doet de master Biosystems Engineering. Volg hem op Twitter: @JanWillemK