Nieuws - 18 september 2017

Blog: Protesteren is geen hobby

tekst:
Carina Nieuwenweg

Blogger Carina Nieuwenweg hekelt het stereotype beeld dat in de landelijke media afgelopen week werd bevestigd: Wageningen als bolwerk van protesterende linkse hippies. Ze vraagt zich af of een vast clubje studenten niet te snel de protestbroek aantrekt.

Afgelopen week was het weer zo ver. Foto’s met protesterende studenten (met een oververtegenwoordiging van dreads, gekleurde kapsels en jongens met lang haar) die het landelijk nieuws sierden. Het stereotype beeld van Wageningen als bolwerk van protesterende linkse hippies werd weer bevestigd. Dat slechts twintig studenten zich bij het protest aansloten en er ook veel studenten zijn die de mening van het protestvee niet delen of zelfs überhaupt niet snapten waarom er nu weer geprotesteerd werd, komt niet naar voren.

Wat is nu precies het punt?
Dat veel studenten het niet eens zijn met het vast groepje protestvee is ook niet zo gek. Inhoudelijk is het lastig er een touw aan vast te knopen. Zij roepen dat de universiteit diversiteit moet laten zien. Tegelijkertijd roepen zij ook dat het vooral niet te divers mag. Iemand met een controversiële mening mag geen podium krijgen. Dat juist afwijkende meningen tot kritisch denken en reflectie leiden, lijkt het protestvee compleet te ontgaan. Mijn inziens hoort het juist bij de mentaliteit van onze universiteit dat we open staan voor andere perspectieven.

Iets dat je ook terug ziet bij de thema’s van voorgaande jaren. Het punt dat ze proberen te maken is te ingewikkeld. Het lijkt een herhaling van het protest van twee jaar geleden, waarbij het onduidelijk was of er nu geprotesteerd werd voor meer inspraak voor studenten of tegen het rendementsdenken. Bleek dat er werd geprotesteerd voor meer transparantie over de financiering van de universiteit. Niemand die snapte wat ze duidelijk probeerden te maken met de transparante broeken gemaakt van huishoudfolie.

Wat dit vooral laat zien is dat protesteren een ongeschikt middel is om een genuanceerd of ingewikkeld punt te maken. Protesteren doe je tegen avondcolleges, afschaffing studiebeurs of de langstudeerboete. Heldere boodschap waar bovendien een groot deel van de studenten zich achter kan scharen.

Verantwoordelijkheid
Aandacht vragen voor complexere zaken doe je door een roltrap-enquête te houden, een discussie-avond te organiseren of een andere ludieke actie te bedenken. Bovendien hebben we als studenten in mijn optiek ook de verantwoordelijkheid om te peilen of het merendeel van de studenten het er wel mee eens is. De protestbroek aantrekken omdat een clubje studenten weer een protestkans ziet is niet alleen schadelijk voor het imago van WUR, het maakt protesteren an sich ook een stuk minder aantrekkelijk (en geloofwaardig) wanneer er wél iets te protesteren valt. Immers wordt dat protesteren op deze manier een hobby voor het clubje dat geen punt weet te maken.