Student - 10 november 2014

Blog: Protesteer!

Aankomende vrijdag is in Den Haag een groot protest tegen het ‘sociaal’ leenstelsel. Ik vind dat iedere student er heen moet. Want als student kun je als geen ander het belang van hoger onderwijs begrijpen en heb je als geen ander de verantwoordelijkheid om de toegankelijkheid ervan te verdedigen.

Ik denk echt dat studeren een stuk minder aantrekkelijk wordt zonder een studiebeurs. Een gemiddelde student moet straks zo’n 15.000 uero extra betalen voor een opleiding. Zonder de garantie dat onze vrienden de bankiers niet nóg eens de economie om zeep helpen, krab je je wel twee keer achter de oren als je een hogere opleiding ambieert. Minder mensen zullen doorstromen van het MBO naar het HBO en minder HBO’ers zullen de stap naar de wetenschap durven te maken.

En dat is zonde. Niet alleen voor de student die een studie volgt, maar ook voor de samenleving als geheel. Sinds de jaren zestig hebben we ernaar gestreefd om alle kinderen in Nederland gelijke kansen te geven in het onderwijs. Dit is niet helemaal gelukt, maar we hebben wel enorme vooruitgang gemaakt. Nog nooit zijn er zo veel mensen geweest die een HBO- of universitaire opleiding afronden.

Nou is het geen doel op zich om zo veel mogelijk studenten in een hogere opleiding persen (iets waar het in Nederland soms naar neigt) . Maar we gaan wel eens te makkelijk voorbij aan het feit dat het ons heel veel gebracht heeft. Zoals een kassa niet kan draaien als de cassière niet kan lezen, zo zou ons land niet kunnen functioneren zonder voldoende hoogopgeleiden. Een gemiddeld ziekenhuis  zou niet kunnen draaien zonder voldoende artsen en verplegers. Een hoger opgeleide boer boert beter. En een hoger opgeleide bevolking zorgt ook beter voor zichzelf en het milieu en kan kritischer zijn tegenover de regering.

Laat je dus, als kritische hoger-opgeleide in spé, horen aankomende vrijdag op het malieveld. Laat één keer eens zien dat het je wél kan schelen als de toegankelijkheid van het hoger onderwijs eraan gaat. Want waar jij van geprofiteerd hebt, daar zouden jongeren na ons én de samenleving als geheel ook nog van moeten kunnen profiteren. En jouw aanwezigheid kan hierin het verschil maken.