Nieuws - 11 juli 2016

Blog: Omgekeerd geredeneerd?

tekst:
Carina Nieuwenweg

Wat doe je als teveel studenten struikelen over een vakonderdeel? Blogger Carina verbaast zich over de conclusie om het onderdeel dan maar te schrappen.

Zo af en toe verbaas ik me over wat voor conclusies mensen trekken uit enquêtes en evaluaties. Dat mensen dan iets voor ogen hebben en dat weten te verantwoorden met een enquête waar de vragen zo gesteld zijn dat de uitkomst bij voorbaat al vast staat. Bewust of onbewust. Of dat uit beperkte cijfers en gegevens wel heel ingewikkelde analyses voortvloeien. En soms verrast de conclusie gewoon.

Zo stond er in de wekelijkse nieuwsmail van mijn studievereniging een update over de vakevaluaties die je als student natuurlijk zo trouw mogelijk na elk vak probeert in te vullen. Op zich fijn om te zien dat daar ook daadwerkelijk iets mee gedaan wordt. In de nieuwsmail viel te lezen dat zo’n 30 van de 75 eerstejaars niet de eerste twaalf studiepunten behaalden tijdens periode 1. Dit kwam blijkbaar voornamelijk doordat veel mannelijke studenten het introductievak van onze opleiding Moleculaire Levenswetenschappen niet halen.

Moet de conclusie dan juist niet zijn: er moet meer tijd besteed worden aan zelfreflectie en computervaardigheden?

Vervelend, want 30 van de 75 is best veel. Kennelijk is de beste oplossing om dan maar gewoon alle lastige dingen eruit te gooien, want besloten werd om zelfreflectie en computervaardigheden uit het introductievak te gooien, de grote struikelblokken. Maar ik vraag me dan toch af of dat niet een omgekeerde redenatie is. Moet de conclusie dan juist niet zijn: er moet meer tijd besteed worden aan zelfreflectie en computervaardigheden?

Het zijn niet voor niets onderdelen van het algemene introductievak, lijkt me. Immers is zo’n vak ook bedoeld om het niveau op verschillende gebieden (waaronder dus genoemde onderdelen) gelijk te trekken. Of zullen de vakcoördinatoren aan het begin gedacht hebben: met welke onderdelen zorgen we ervoor dat de meeste studenten het vak halen?  En dat dan nu aangepast hebben?

Ach, niemand zal er wakker van liggen. De vakevaluaties zal ik trouw blijven invullen. Bovendien, het is nog altijd beter dan tot de conclusie komen dat mannen beter geweerd kunnen worden van de opleiding. Er zit voor MLW immers een numerus fixus aan te komen.