Nieuws - 2 september 2013

Blog: Nieuwe onderwijsfabriek

Ergens halverwege afgelopen jaar bekroop me een gevoel van onbehagen. Een gevoel dat meegroeide met de groei van Orion. Ergens anders wordt er namelijk iets afgebroken, en dat verontrust me. De universiteit wordt alom geprezen vanwege kleinschaligheid en omdat docenten altijd bereikbaar zijn, maar er verandert veel op dit gebied. Te veel?

Na het megalomane Forum wordt vandaag ook onderwijsfabriek nummer twee geopend, en daarmee is de scheiding tussen onderwijs en onderzoek steeds meer een feit. Waar vroeger alle docenten en hoogleraren bereikbaar waren, zitten ze tegenwoordig steeds meer in aparte complexen. Ver weg van de student die juist geïnteresseerd is in de wetenschapper achter de docent die college geeft.

 Als ik voor een korte vraag aan een docent in sectie twee van Radix wil zijn, moet ik me eerst als ‘gast’ melden aan de receptie en krijg ik vervolgens een ‘bezoekerspas’ mee. Jammer, onpersoonlijk en wat mij betreft ook idioot. In de grote reuzen op de campus voel ik me anoniem en ga ik op in de massa. Er zitten kennelijk keerzijden aan de groei en die zijn best zorgelijk.

 De trek naar de campus en de daaruit voortvloeiende efficiëntie- en kwaliteitsimpulsen zijn wellicht management-technisch gezien logische keuzes van de mannen uit het bestuursgebouw. En naar de buitenwereld straalt het ook wel weer iets uit: wij in Wageningen hebben onze zaakjes op orde, en dat zult u zien ook! Maar ik hoop van harte dat tijdens deze trek de oude Wageningse waarden een plaats blijven houden en de aandacht krijgen die ze verdienen.

 Of moeten we ons vasthouden aan de ranglijsten en de bijbehorende getalletjes? De in Wageningen heilig verklaarde Keuzegids Hoger Onderwijs spreekt me tegen, maar een gevoel van onbehagen is niet te vangen in cijfers en ranglijsten. De tijd zal het leren. Rest mij te zeggen dat ik alle nieuwe studenten hartelijk welkom heet, dat wel!Daar ben ik dan, jullie nieuwe blogger. Jan-Willem Kortlever, aangenaam. Voortaan op de site van Resource, eens in de twee weken op maandag. Wie ben ik? Vierdejaarsstudent Agrotechnologie. Breed geïnteresseerd in de maatschappij, het wetenschappelijk onderwijs, de landbouw en het studentenleven. Ik hoop te schrijven over zaken die mensen binnen Wageningen UR raken en over onderwerpen die opmerkelijk zijn en mijn aandacht trekken. Reactie zijn welkom, discussie is leuk! Reageren kan onder het blog, via Twitter (@JanWillemK) of per mail. Welkom!