Nieuws - 26 september 2016

Blog: Leegstand

tekst:
Jan-Willem Kortlever

Wageningen University heeft geen ruimteprobleem maar een roosterprobleem, zegt blogger Jan-Willem. Voordat hier goed naar is gekeken is de invoer van avondcolleges voorbarig.

In de lopende en volgende onderwijsperiode houdt de universiteit een proef met avondcolleges. Na een evaluatie worden deze ingevoerd, dat staat zo ongeveer wel vast. Nu is daar afgelopen tijd genoeg over gezegd, maar toch kan ik het niet laten ook een duit in het zakje te doen. Er is namelijk iets vreemds aan de hand wat door iedereen genegeerd lijkt te worden. Het vermeende ruimtegebrek in de onderwijsgebouwen is namelijk een farce; de helft van de ruimten staan gewoon leeg. Als je een rondje Forum en Orion doet, zie je dat een groot deel van de zalen niet wordt gebruikt. We hebben geen ruimteprobleem maar een roosterprobleem.

Het vermeende ruimtegebrek in de onderwijsgebouwen is een farce, de helft van de zalen staan gewoon leeg.

Van alle typen zalen is de bezetting ver onder de maat. Of je nu kijkt naar computerruimten, practicumzalen of grote collegezalen, allemaal worden ze veel te vaak niet gebruikt. Iedereen kan het zien. Ga maar eens een rondje lopen en kijk overal naar binnen. Ik heb het de afgelopen tijd (en ook de afgelopen jaren) meerdere keren gedaan en telkens was het beeld hetzelfde. Zelfs vanuit je luie stoel kun je via de app Available PC zo zien dat er in alle tijdvakken gewoon (grote) computerzalen leeg staan.

Eén van de problemen zit bij vakgroepen die te veel onderwijsruimten inhuren, en deze vervolgens niet gebruiken. Omdat de roostering niet goed controleert of gereserveerde ruimten gebruikt worden, hebben ze geen zicht op de daadwerkelijke bezetting. Wie kent het niet, dat je rooster op MyPortal (dat is de zaalreservering) laat zien dat je les hebt, terwijl je vak in de praktijk een vrije zelfstudiemiddag had ingepland op het daadwerkelijke rooster dat je kreeg aan het begin van je vak.

Iedereen kan het zien. Ga maar eens een rondje lopen en kijk overal maar naar binnen.

De universiteit moet eerst maar eens zorgen dat ze haar roostering op de rails krijgt. Tot die tijd is het invoeren van avondcolleges erg voorbarig. In de analyse van de proef met de avondcolleges wordt vast ook meegenomen welke factoren in de huidige situatie zorgen dat een dergelijke stap nodig is. Ik hoop van harte dat het roosterprobleem boven tafel komt en dat de universiteit het lef heeft eerst daar op orde zaken te stellen. Voordat ingrijpende besluiten worden genomen omtrent colleges in de avonduren.

Jan-Willem doet de master Biosystems Engineering. Volg hem op Twitter: @JanWillenK