Nieuws - 23 november 2015

Blog: Grootheidswaanzin

Wageningen University lijdt aan een verontrustende vorm van grootheidswaanzin. De slag om de Chinese student gaat een nieuwe fase in, met de vertaling van twee MOOCs (Massive Open Online Courses) naar het Chinees.

Er wordt kennelijk geen middel geschuwd om zo veel mogelijk Chinese studenten te binden. Ik heb al eens vraagtekens geplaatst bij het daadwerkelijke niveau van veel Aziaten in Wageningen, maar nu is zelfs een gedegen beheersing van de Engelse taal kennelijk geen vereiste meer om hier te kunnen studeren.

Deze ontwikkeling is, op z’n zachts gezegd, zorgelijk te noemen. Het grote brein achter de MOOCs, mevrouw Wild, spreekt over de vertaling ervan in termen als ‘enorme markt’, ‘het bereiken van studenten die het Engels niet machtig zijn’ en ‘wervingsinstrument’. Wie grijpt hier in? Het ware motief achter de ontwikkeling van de MOOCs wordt pijnlijk duidelijk: het gaat keihard om de marketing. Daarnaast is het hele idee dat universitair onderwijs voor iedereen toegankelijk moet zijn natuurlijk flauwekul. Waarom zou iedere gek met een internetverbinding toegang moeten kunnen hebben tot universitaire vakken? Het studeren aan een universiteit is een serieuze bezigheid, die niet zomaar even geprobeerd kan worden door je in te schrijven voor een MOOC.

Er moet een soort licentie verleend worden aan het Chinese MOOC-platform XuetangX. Chinezen kopiëren alles, en kennelijk is deze club gespecialiseerd in universitair onderwijs. De controle over wat er straks gebeurt met de in Wageningen ontwikkelde methoden raakt snel zoek. Welke hoogleraar spreekt er Chinees? De docent die door mevrouw Wild genoemd wordt kan natuurlijk niet in haar eentje de MOOC gaan verzorgen. Wat mij betreft gaat dit idee heel snel van tafel en wordt de focus verlegd van het verder online aanbieden van educatie naar het klassieke, fysieke onderwijs. Het aanbieden van hoogwaardig en diepgaand onderwijs op de campus is op onderwijsgebied dé kerntaak van de universiteit. Het ontwikkelen (en het vertalen) van MOOCs en deze gebruiken voor promotiedoeleinden gaat hier lijnrecht tegenin.

Jan-Willem doet de master Biosystems Engineering. Volg hem op Twitter: @JanWillemK