Student - 23 november 2015

Blog: Grootheidswaanzin

9

Wageningen University lijdt aan een verontrustende vorm van grootheidswaanzin. De slag om de Chinese student gaat een nieuwe fase in, met de vertaling van twee MOOCs (Massive Open Online Courses) naar het Chinees.

Er wordt kennelijk geen middel geschuwd om zo veel mogelijk Chinese studenten te binden. Ik heb al eens vraagtekens geplaatst bij het daadwerkelijke niveau van veel Aziaten in Wageningen, maar nu is zelfs een gedegen beheersing van de Engelse taal kennelijk geen vereiste meer om hier te kunnen studeren.

Deze ontwikkeling is, op z’n zachts gezegd, zorgelijk te noemen. Het grote brein achter de MOOCs, mevrouw Wild, spreekt over de vertaling ervan in termen als ‘enorme markt’, ‘het bereiken van studenten die het Engels niet machtig zijn’ en ‘wervingsinstrument’. Wie grijpt hier in? Het ware motief achter de ontwikkeling van de MOOCs wordt pijnlijk duidelijk: het gaat keihard om de marketing. Daarnaast is het hele idee dat universitair onderwijs voor iedereen toegankelijk moet zijn natuurlijk flauwekul. Waarom zou iedere gek met een internetverbinding toegang moeten kunnen hebben tot universitaire vakken? Het studeren aan een universiteit is een serieuze bezigheid, die niet zomaar even geprobeerd kan worden door je in te schrijven voor een MOOC.

Er moet een soort licentie verleend worden aan het Chinese MOOC-platform XuetangX. Chinezen kopiëren alles, en kennelijk is deze club gespecialiseerd in universitair onderwijs. De controle over wat er straks gebeurt met de in Wageningen ontwikkelde methoden raakt snel zoek. Welke hoogleraar spreekt er Chinees? De docent die door mevrouw Wild genoemd wordt kan natuurlijk niet in haar eentje de MOOC gaan verzorgen. Wat mij betreft gaat dit idee heel snel van tafel en wordt de focus verlegd van het verder online aanbieden van educatie naar het klassieke, fysieke onderwijs. Het aanbieden van hoogwaardig en diepgaand onderwijs op de campus is op onderwijsgebied dé kerntaak van de universiteit. Het ontwikkelen (en het vertalen) van MOOCs en deze gebruiken voor promotiedoeleinden gaat hier lijnrecht tegenin.

Jan-Willem doet de master Biosystems Engineering. Volg hem op Twitter: @JanWillemK

Re:acties 9

 • Fred Hoek

  Tsja, van Chinezen stap je in je betoog naadloos over naar Aziaten, toch ongeveer 2/3 van de wereldbevolking die overigens voor 99.75% uit buitenlanders bestaat. Kortom, praat s.v.p. voortaan over studenten uit China of pakweg Griekenland en niet over Aziaten of Europeanen. En ja, wat mij betreft is best wel normaal om Chinees, ik veronderstel Mandarijn, als een van de wereldtalen te beschouwen.

  Reageer
 • Ulrike Wild  Even wat feiten en oomerkingen, mogelijk ter veheldering: 

  1. Het gaat hier niet om degree onderwijs, maar open courses. 
  2. Het gaat om een al bestaande MOOC, die vertaald wordt door een zeer betrouwbare partner (zonder dat wij hierin verde investeren voor alle duidelijkheid). Gezamenlijk met hem zoeken we een bekwame Chinese moderator. Tshingua University (even hoog in de ranking als wij) staat trouwens mede achter XuetangX (de Chinese partner van edX) en speelt hier een rol.
  3. Niemand sluit Portugees, Frans, Spaans, Duits of wat dan ook uit. De keuze nu komt voort uit het feit dat Xuetang ons heeft gevraagd om een licentie te nemen. Als de mogelijkheid zich voordoet om MOOCs naar Frans. spaans, Portugees etc te vertalen, graag.  Aangezien het om open courses gaat staat onze eigen keuze voor voertaal Engels bij de MSc opleidingen mijns inziens hier los van.
  4. Geen enkel Chinese deelnemer aan een MOOC, sterker nog, geen enkele deelnemer aan een MOOC op welke platform dan ook heeft daarmee automatisch toegang tot de Wageningen campus of onze opleidingen.  We hebben toelatingseisen waaronder  goede engelse taalkennis. Als onze  toelatingseisen  en screening niet voldoen, is dat een heel ander punt. 
  5. In China spelen online onderwijsmogelijkheden een zeer grote rol:(academische) kennis wordt ontsloten voor hun - vergeef me  - "grote markt van education seeking people" , mensen die anders geen of slecht toegang hebben tot onderwijs of hoger onderwijs. Dat is een nobel streven, wat strookt met de visie van de WUR   -met name "to improve the quality of life". Academische (basis) kennis over voeding, milieu enzovoort stelt mensen in staat betere keuzes te maken en daarmee ook bij te dragen aan het oplossen van globale problemen. Verder zie de bijdrage van Sander en Rolf.
  Je kunt trouwens ook argumenteren dat door beter onderwijs in de regio en gros van de studenten juist daar blijft. En het toelatingsbeleid van de WUR is een ander vraagstuk. 
  6. Tot slot, ik kan het niet laten- blijf vooral de open en online courses volgen: kijk op edX.org of coursera.org, verken het aanbod, de topics, hoe het lesgeven in alle verscheidenheid wordt vorm gegeven en blijf je een oordeel vormen hoe dit wel/niet samenhangt met on- campus onderwijs. Er is en blijft veel in beweging. 

  Excuses voor typefouten, ik zit in een Spaanse trein en tik op een ipad! Lang leve het internet en open acces:-) 

  Reageer
 • Sander Kersten

  De academische onderwijswereld is aan het veranderen, of we het nu willen of niet. Als wetenschapper wordt ik afgerekend op de impact van mijn werk: hoe vaak mijn artikels worden gelezen of geciteerd, in hoeverre concepten worden overgenomen door anderen, in hoeverre nieuwe informatie wordt meegenomen bij beleid etc. Vanuit die optiek wil je dat zoveel mogelijk mensen worden bereikt en kunnen profiteren van de nieuwe kennis. Vandaar dat onze regering ook zo veel waarde hecht aan open access publicaties. Ik zie niet waarom die gedachtengang niet ook geprojecteerd zou kunnen worden op onderwijs. Een universiteit heeft een belangrijke taak richting haar studenten maar ook een taak richting de maatschappij in het algemeen, waarbij je iedereen als potentiële student zou kunnen zien. En voor een internationale universiteit als Wageningen reikt het maatschappelijk speelveld veel verder dan Nederland. Is het niet fantastisch als je als universiteit tienduizenden mensen over de hele wereld kunt bereiken, hen toegang geeft tot hoogwaardig onderwijs, hen kunt inspireren. China is daarbij om diverse redenen een zeer aantrekkelijk doelwit.
  De veronderstelling dat deze activiteiten ten koste gaan van de lokale studenten is op niets gebaseerd. Integendeel, ook onze eigen studenten profiteren van de mogelijkheden die met online onderwijs gecreëerd worden.

  Reageer
  • Broer Konijn

   Gedeeltelijk met je eens, maar het gaat hier om het aanbieden van MOOC's in het Chinees. Of het daadwerkelijk ten koste gaat van de huidige studenten valt inderdaad niet direct te zeggen, maar het is zeker geen toevoeging. De huidige studenten kunnen of geen Chinees, of wordt van verwacht dat ze Engels kunnen op Universitair niveau om überhaupt te kunnen functioneren aan Wageningen University.

   Wat betreft je open acces standpunt en maatschappelijke verantwoordelijkheid valt inderdaad te stellen dat Chinese MOOC's een toevoeging kunnen zijn, maar dan wel enkel voor Chinezen die geen fatsoenlijk Engels kunnen. Echter door de keus van het Chinees valt niet te ontkennen dat er onderliggende redenen zijn om specifiek de Chinezen te interesseren (met matig Engels) voor de WUR, economische redenen. Waarom dan geen MOOC's in het Nederlands voor Nederlanders met slecht Engels, of Spaans...?  • GT

   *word

  • Sander Kersten

   Moet je mensen die gebrekkig engels spreken uitsluiten van toegang tot goed onderwijs? In breder opzicht is dat JUIST de groep die heel veel kan profiteren van goed onderwijs maar daar simpelweg niet de financiële middelen of taalkundige vaardigheden voor hebben. Anders blijft hoger onderwijs een elite aangelegenheid, wat het in heel veel landen is.

 • G.B.R.

  Terecht punt om over te discussiëren. Het aanbieden van MOOC's in de chinese taal kent haken en ogen als op de universiteit zelf nauwelijks personen zijn die het chinees machtig zijn. De WU kan enkel zenden zonder te kunnen terugkoppelen met de volgers.

  Mevrouw Wild heeft een valide argument dat hiermee een enorme markt aangeboord kan worden. Meteen roept dit bij mij de vraag op waarom spaans, portugees, frans en bijvoorbeeld bahasa niet toegevoegd worden?

  Om de MOOC's aan te bieden in andere talen dan engels strookt niet met het beleid van de WU om het engels te hanteren als voertaal in colleges. Engels is de internationale taal van de wetenschap en de taal waarin internationaal gedebatteerd wordt. Met het aanbieden van chinese MOOCs doet de WU een stap terug in de internationalisering van de wetenschapscultuur.

  Reageer
 • Ulrike Wild

  Kritisch meedenken mag altijd! ik nodig je uit om met me samen het terrein MOOCs bij een biertje te verkennen. Kun je me persoonlijk een halt toeroepen.

  Reageer
  • Broer Konijn

   @&Ulrike
   "me persoonlijk een halt toeroepen"

   Ik beproef hier een stukje gebrek aan incasseringsvermogen en dat je het interpreteert als een persoonlijke aanval, jammer. Het dodgen met kom een keer langs voor een biertje werkt altijd erg makkelijk. Ook achter een scherm kun je een waardevolle discussie houden met een wat meer ongenuanceerde instelling. Jan-Willem + reacties komen zeker met valide punten en ik zou dan graag zien dat je hier inhoudelijk op in gaat.

   Ik kan me namelijk helemaal vinden in zijn punten. Wat mij betreft is het weer een gevalletje innoveren om het innoveren, waarbij het daadwerkelijke doel van een verbetering van het onderwijs hier in Wageningen voorbij gestreefd wordt. Los van het marketing standpunt voor Wageningen University als "brand" voor de Chinese markt, heeft het voor de Universiteit geen enkele meerwaarde.

   De discussie van het klassieke/fysieke onderwijs is verder ook absoluut interessant. (waar ik het overigens niet mee eens ben wat Jan-Willem schrijft) Echter lijkt me niet dat niet het punt van focus in deze blog. Hetzelfde geldt voor de oppervlakkig intelligentie van Chinezen, relatief tot dat van de gemiddelde Nederlandse student. (Iemand die misschien op de hoogte is van een onderzoek naar het percentage Chinezen dat uiteindelijk hier in Nederland een bijdrage levert aan onze "kenniseconomie"?) Allicht interessante onderwerpen voor je volgende blogs.

  • Jan-Willem Kortlever

   Deze uitnodiging neem ik graag aan. Ik stuur een mail.

 • Simone

  Potentiele markt, enorme groeimogelijkheden - wat een woorden.
  "Wageningen University" was de naam niet waar? Wanneer wordt het weer eens tijd om geld en energie in de kwaliteit van het onderwijs IN Wageningen?

  Goed stuk Jan-Willem! Resource, houd ons op de hoogte van de ontwikkelingen!
  Heeft iemand (SSC) hier nog iets over te zeggen?

  Reageer
 • Rolf

  Die term kende ik nog niet.
  Fysiek onderwijs
  Is dat met mechanica en thermodynamica?

  Kan me wel vinden in reactie van @modern inderdaad.
  De wereld om ons heen veranderd snel en wij gaan vanuit onze academische toren dat observeren? Dat vind ik niet bij WU passen.
  Meedoen, experimenten uitvoeren en zien wat er uit komt, empirisch bezig gaan en hopelijk dan als resultaat science (en education!) for impact. Of terugkomen op je aannames en de cyclus weer opnieuw ingaan.

  Daarnaast, is niet juist (gecontroleerde en geverifieerde) kennis verbreiden een enorm belangrijke taak van universiteiten? Ik de k aan discussie over open research en open access publicaties ook vanuit onze overheid.
  Dat kunnen we op zo'n manier nog beter doen. Al die clipjes zijn al lang open (creatieve commons), dus daarvoor moeten we het niet laten.

  Een blogger moet prikkelen en reactie uitlokken, maar ik hoop af en toe ook een verfrissend idee te lezen of zo geprikkeld te worden dat ik zo'n idee zelf krijg.
  Kijk ik naar uit!

  Reageer
 • Modern

  'Wat mij betreft gaat dit idee heel snel van tafel en wordt de focus verlegd van het verder online aanbieden van educatie naar het klassieke, fysieke onderwijs'

  Wat een allergie voor innovatie. Hoe denk jij dan om te gaan met groeiende studenten aantallen? Alsof het klassieke onderwijs zo geweldig is/was. Klassiek onderwijs is geen antwoord op de goed gevulde collegezalen. Het zou een stuk interessanter zijn wanneer je daar een antwoord op had.

  Reageer
  • JH

   @ Modern

   Of je hebt maar één regel gelezen van de blog, of je snapt er geen hout van.
   Ik ga het niet uitleggen. Lees het nog eens goed door, zou ik zeggen.

  • JW

   @JH, sjongejonge iemand maakt een opmerking dat niet in je straatje past? Ga eens een cursus debateren doen. Wat 'je snapt het niet' is geen argument.

   Ik ben het er eigenlijk wel mee eens. Ik mis een visie bij deze blogger. Geklaag over wat de WUR allemaal verkeerd doet maar naast 'vroeger was alles beter' mis ik een echte visie.

  • GT

   @JW

   Moet je dan per se een visie hebben? Werkt averechts met ambitie.

  • Jan-Willem Kortlever

   @JW

   Volgens mij ben ik helder. Focus op waar we goed in zijn en wat een universiteit hoort te doen: fysiek onderwijs geven. Ik ben helemaal niet allergisch voor innovatie maar dit gedoe draagt, zoals ik uitleg, nergens toe bij.

 • JH

  Heel goede column en dito punt dat je maakt.
  Kijk, dat we Chinezen naar Wageningen halen die nauwelijks weten wat ze aan het doen zijn, is één ding. Het schijnt dat er toch af en toe wel eens 1 blijft hangen in Nederland en ze betalen allemaal het hoge collegegeld en consumeren 2 jaartjes in Nederland. Ook maken de terugkeerders goede reclame voor Wageningen/Nederland in China. Tot hier dus wel OK.

  Maar inderdaad, wat heeft Wageningen of Nederland "kennisland" (haha) er in hemelsnaam aan als we massaal onze kennis voor een paar duppies naar China gaan streamen waar het vervolgens inderdaad snel gekopieerd wordt door lokale onderwijsinstellingen die hetzelfde lespakket daarna voor de helft aanbieden?

  Helemaal niets dus. Korte-termijndenken om wat dollars/yuans te verdienen, maar op de middellange termijn is het al een volstrekt kansloos plan. Afblazen dus!

  Reageer

Re:ageer