Nieuws - 17 november 2014

Blog: Geld en geluk

Bill Gates was vorige week in het land, en gaf een interview in College Tour. Menig student was benieuwd naar de man die miljarden van zijn vermogen spendeert aan goede doelen en ziektebestrijding in de derde wereld.

Ik was erbij, samen met ruim duizend studenten uit Wageningen en de rest van het land. De man die met Microsoft onze levens veranderde door de computer gemeengoed te maken moet wel een goed verhaal hebben.

Gaandeweg het gesprek kruisten de thema’s geld en geluk elkaar. Maakt geld nu echt gelukkig, of is het alleen een bijzaak om te kunnen overleven? Is het een voorwaarde voor geluk, of ook dat niet? Gates wordt gelukkig van het werk dat hij nu doet: een filantropische instelling runnen.

We kunnen gerust stellen dat hij dat zonder zijn kapitaal nooit zou kunnen doen, omdat er dan simpelweg weinig goeds te doen valt op de schaal die hij voor ogen heeft. Onderweg terug naar Wageningen bedacht ik me dat er, grofweg, twee typen mensen moeten bestaan. Zij die voor het grote geld gaan, en wie het niet uitmaakt hoe dat er komt. Anderen streven idealen na, willen mensen helpen, n willen de wereld verbeteren en bouwen aan relaties .

In Wageningen hebben we wellicht wat meer varianten, maar ik denk dat de wereld vooral vol zit met type één. Als een deel van hen zich, nadat geld geen issue meer is, gaat richten op idealen gaan er mooie dingen gebeuren.

Is mijn geluk ook afhankelijk van geld? Ik hoop het niet, maar ik merk dat ik wel waarde hecht aan mijn manier van leven en dat ik stiekem hoop op een goede baan. De prikkels in onze maatschappij stimuleren het type één mensen, omdat tegenwoordig alle beslissingen lijken te draaien om geld, in plaats van om mensen.

Voor je het weet wordt je meegezogen, en ik weet niet of ik daar tegen bestand ben.


Twitter: @JanWillemK