Student - 17 juli 2020

Blog: Excuses?! 

tekst:
Gastredacteur
6

Politici hebben in het verleden spijt getoond over het slavernijverleden, maar excuses zijn nooit gemaakt. Blogger Livia vindt dat merkwaardig.

Foto: Maarten Zeehandelaar/Shutterstock.com/Guy Ackermans

Onlangs debatteerde de Tweede Kamer over het al dan niet aanbieden van excuses voor het slavernijverleden van Nederland. Er is door politici in het verleden reeds ‘diepe spijt en berouw’ getoond, maar tot echte excuses is het nooit gekomen. Ik vond dit nogal frappant en ik vroeg me af wat excuses voor gebeurtenissen in het verleden eigenlijk voor betekenis hebben vandaag de dag?

Volgens premier Rutte is er wel degelijk sprake van racisme in Nederland, maar hij wil mensen niet zomaar wegzetten als racist, of in ieder geval voorkomen dat mensen dat gevoel krijgen. Daarom is hij bang dat het aanbieden van excuses voor de slavernij, die al bijna 160 jaar geleden is afgeschaft, de maatschappij zou polariseren. Je zou je kunnen afvragen wat mensen tegenwoordig niet zou kunnen polariseren, maar dat terzijde.

Mensen vragen of ze racist zijn in plaats van vragen of mensen racisme ervaren, lijkt niet de juiste invalshoek.

Voorgesteld is om het jaar 2023 het nationale herdenkingsjaar van de slavernij te maken (de slavernij is dan precies 160 jaar geleden afgeschaft). Excuses aanbieden voor iets wat plaats heeft gevonden in het verleden kan worden gezien als onzinnig omdat er aan wat er gebeurd is, niets meer kan worden veranderd. Het dient dan slechts als een gemakkelijk politiek goedmakertje voor gemaakte fouten.

Toch denk ik dat het aanbieden van excuses een doel kan dienen in het huidige debat. Het aanbieden van excuses doet namelijk blijken van een oordeel. Zeggen dat het je spijt dat de slavernij heeft plaatsgevonden, verandert niets aan de geschiedenis, maar laat wel blijken dat met een hedendaags tijdsbesef deze daden worden afgekeurd. Het vraagt om een kritische reflectie en overdenking van het heden. Want hoe kunnen onze blanke parlementsleden nou echt weten of er racisme plaatsvindt? Of hoe kunnen zij beoordelen of excuses bijdragen aan de erkenning van het ervaren van racisme?  

In het debat is ook gezegd ‘dat we echt geen probleem hebben’ (woorden van een blanke mannelijke politicus) en dat uit Europees onderzoek blijkt dat Nederland bovenaan staat wat betreft acceptatie van mensen met een andere etniciteit. Mensen vragen of ze racist zijn in plaats van vragen of mensen racisme ervaren, lijkt niet de juiste invalshoek voor deze kwestie. Dat veel mensen zeggen dat ze diversiteit accepteren zegt net zomin iets over de praktijk als dat onze grondwet zegt dat iedereen gelijk is.

Er moet ten eerste ervanuit worden gegaan dat er een probleem is. Racisme zit in vele segmenten van de samenleving en is vaak onbewust. Je hoeft geen zelf-erkend racist te zijn om toch bij te dragen aan racistische structuren in onze maatschappij. Vraag, luister naar verhalen, wees kritisch op jezelf en op de samenleving, zoals ook de oppositie aandroeg in het debat.

De politiek moet niet blind kiezen voor de weg van de minste weerstand door het achterwege laten van het aanbieden van excuses, het erkennen van het verleden en het overdenken van het nu. Grijp juist de kans, nu de huidige gebeurtenissen een prachtige aanzet geven tot een nieuw debat. Vooralsnog wachten we voor dát debat nog maar even tot 2023.

Livia Franssen is tweedejaars bachelorstudent Milieuwetenschappen en woont op Droef.

Re:acties 6

 • K. Harmsen

  Slavernij droeg vooral bij aan gewin voorzet gebied van Nederland daf nu Randstad is. Andere Nederlandse provincies waren slechts wingewesten, waar burgers van de Republiek ook als slaven werkten. Tot zover witte privilege voor bepaalde groepen blanken. Excuses maken namens Nederland? Onzin!

  Reageer
 • Roelof Kleis

  Ieder is verantwoordelijk voor het eigen doen en laten en niet voor dat van een ander. Excuses voor het slavernijverleden zijn daardoor misplaatst. Je kunt geen excuses maken voor iets, noch spijt hebben van iets, waar je geen verantwoordelijkheid voor draagt. Laten we ons met de eigen tijd bezighouden. Die is al verwarrend genoeg.

  Reageer
 • Mustela

  In 2002 werd Pim Fortyun vermoord door Volkert van der Graaf. Van der Graaf woonde begin jaren `90 op Droevendaal. Voelt Livia Franssen zich geroepen om publiekelijk excuses aan te bieden voor deze politieke moord namens alle (oud)bewoners van Droevendaal?

  Reageer
  • fret

   kromme beredenering Mustela. Van der G. pleegde deze daad niet voor het algemeen gewin van Droef. Het feit dat hij op Droef woonde staat los van zijn daad. Daarnaast hen ik nergens gezien dat Livia een spokesperson dan wel (soort van) bestuurder is van Droevendaal. Slavernij droeg wel bij aan het gewin van de replubliek, vandaar dat men een excuses verwacht van de Nlse regering, dan wel andere type leiders van het land.

 • Ries

  persoonlijk is dit niet om trots op te zijn, als Nederlander schaam ik me hier wel voor, ik ben op de antillen geweest en in verschillende landhuizen geweest en dan besef je hoe erg het was, hele gezinnen werden uit elkaar gerukt en zagen elkaar niet meer terug.
  Persoonlijk bied ik me excuus aan wat we hebben veroorzaakt.
  Het mooie is op de antillen zijn de Nederlanders niet blank maar wit en daar hebben deze mensen gelijk in.

  Het positieve is wel dat Nederland veel mensen wonen van verschillende landen en culturen en kunnen we zeggen wat we willen.
  Dit is in de meeste landen ondenkbaar.

  Reageer
 • fret

  amen

  Reageer

resource_wageningenur_nl_forum_reactions_wrapper for object 42 of type wm_language nl_gx_webmanager_cms_core_implementation_languageimpl 2

 • How to end wars

  Good white people are not responsible for the mistakes or atrocities done by their biological ancestors, and privileged black people are not to be proud by what their biological ancestors fought for.
  We are not to be shamed or proud of what we have not done ourselves.
  Bearing the past over the shoulders of present is a concept of nationalism and nationalism lead to wars.
  In order to have global peace, we should stop connecting ourselves to the past of where we live. the history is to learn from, not to bear it over the shoulders of present generations.

 • moha

  Blogger Livia is a racist person. For her, because we are white, we are responsible for slavery that happened 200 years ago. If we are black, we are a victim. Making categories and generalities based on the skin colour is nothing else but the definition of racism: Blogger Livia is racist.


Re:ageer