Nieuws - 8 mei 2017

Blog: Engels keurslijf

tekst:
Jan-Willem Kortlever

De universiteit wil de bacheloropleidingen Engelstalig maken, en dat vindt Jan-Willem een historische vergissing. Het moet eens afgelopen zijn met de internationaliseringsdrang.

De plannen om de bacheloropleidingen van Wageningen University Engelstalig te maken worden serieuzer. De komende jaren moeten vijf opleidingen switchen, en hun vakken volledig in het Engels gaan aanbieden. Momenteel is het 1e jaar nog Nederlandstalig, en wordt er daarna geleidelijk overgestapt op het Engels waardoor studenten rustig kunnen wennen. De gemakzucht waarmee nu gekozen wordt om compleet Engelstalig te beginnen, is een historische vergissing en een knieval voor de internationaliseringsdrang van het management in Atlas. En dat is niet de eerste keer.

De medezeggenschap stelt de terechte vraag of de WUR een Nederlandse universiteit met internationale studenten is, of een internationale universiteit die ‘toevallig’ gevestigd is in Nederland. Natuurlijk is het eerste het geval. Primair dient de universiteit het Nederlands belang. Wat mij betreft is er beperkte ruimte voor internationale studenten, en passen we ons onderwijs dan ook maar beperkt aan. Ik krijg sterk de indruk dat het kwaliteitsaspect volledig wordt losgelaten om internationaal aantrekkelijk te zijn. Wat schiet een Nederlandse student op met Engelstalige bachelors? Dát zou de vraag moeten zijn. Het antwoord is helder: helemaal niets. Beginnende studenten worden ruw in het Engelse keurslijf geduwd, om Chinezen en andere lucratieve buitenlanders te paaien.

Ik ben bang dat de nuance in discussies verloren gaat. De universiteit moet zorgen een vrijplaats te zijn voor discussie en tegengestelde meningen en visies, waarbij jezelf kunnen uiten essentieel is. Nieuwe studenten moeten deze grondhouding aanleren, en dat is best even schakelen. Je moedertaal is daar bij uitstek geschikt voor. Middelbare scholieren beheersen het Engels nog niet tot het niveau van de nuance, en daarom dreigt dit aspect van de academie verder onder te sneeuwen in Wageningen.