Nieuws - 13 februari 2017

Blog: De nieuwe boer

3

Jan-Willem vindt dat er weer een ministerie van landbouw moet komen in een volgend kabinet. Hij heeft genoeg van het halfslachtige beleid en vindt dat de boeren betere ondersteuning moeten krijgen uit Den Haag.

De boeren van tegenwoordig worden steeds meer manager in plaats van boer. Of econoom in plaats van boer. Het is pompen of verzuipen voor veel van onze agrariërs, en degene met de meeste hersens lijken het hardst te kunnen pompen. Als je blijft hangen in verouderde bedrijfsvoering ga je keihard onderuit.

Waar boeren dachten dat de snelheid waarmee alles veranderde alleen het normale bedrijfsleven dicteerde, lijkt de agrarische sector nu aan een inhaalslag begonnen. In rap tempo worden bedrijven samengevoegd, overgenomen of beëindigd. Boerenbedrijven die al generaties lang bestaan, moeten (noodgedwongen) stoppen omdat er geen opvolging is of omdat de schaalvergroting ze naar de marge drukt.

Je krijgt nu geld als je stopt met je bedrijf. Een regelrechte klap in het gezicht van veel melkveehouders.

De regering wil snel van 1000 tot 2000 kleine koeienboeren af om zo de fosfaatproductie omlaag te brengen. Er wordt te veel mest geproduceerd door de veestapel, die na de ondoordachte afschaffing van het melkquotum hard is gegroeid.

Je krijgt nu geld als je stopt met je bedrijf. Een regelrechte klap in het gezicht van veel melkveehouders. Een overheid die stimuleert dat bedrijven stoppen is belachelijk. De melkveehouders verdienen ondersteuning (innovatieve oplossingen uit Wageningen bijvoorbeeld) maar geen vertrekbonus. Geen idee hoe, maar juist kleine boeren zouden ook levensvatbare bedrijven moeten kunnen runnen.

We moeten onze boeren koesteren en met respect behandelen.

De boeren horen in ons polderlandschap. Mijn opa zegt altijd dat koeien ook natuur zijn, en dat ben ik met hem eens. We moeten onze boeren koesteren en met respect behandelen.

Ik hoop dat er in een volgend kabinet weer een ministerie van landbouw wordt opgetuigd, waar de sector de volledige ondersteuning van krijgt die ze verdient. Geen halfslachtig beleid meer zoals de afgelopen jaren vaak het geval was. Een evenwichtig samenspel van boer en burger waarin de boeren ambassadeurs zijn van het buitenleven en laten zien dat het platteland mooi is, en mooie producten maakt. Dát hebben we nodig.

Re:acties 3

 • steun???

  Boeren zijn ondernemers, en als ondernemers meer produceren dan consumenten willen kopen, hebben ze een probleem. Dat heet het ondernemingsrisico. Daar kan en mag de overheid niets aan doen qua steun, want anders kan iedere winkelier of producent wel bij de overheid (lees: de belastingbetaler) aankloppen voor steun.
  Iets anders is dat boeren om te kunnen produceren een (forse) aanslag doen op ons leefmilieu. Daar zou de overheid wel een rol kunnen spelen, bijvoorbeeld in de vorm van steun aan die boeren die op een meer natuurlijke manier willen produceren. Dat is niet terug naar vroeger, dat is vooruit naar de toekomst.

  Reageer
 • Monique

  Dat eeuwige teruggrijpen naar vroeger... Valse nostalgie, want zo goed had een boer het toendertijd niet.

  Tijd dat boeren meegaan met hun tijd. Onderscheid jezelf op iets anders dan prijs. En misschien is er wel gewoon veel te veel productie. Is het dan werkelijk zo erg dat er boeren moeten stoppen? De wereld verandert en de over het algemeen aartsconservatieve boeren zullen vroeg of laat mee moeten gaan.

  Ik kan er geen traantje om laten. Jarenlang is een kunstmatige situatie in stand gehouden door landbouwsubsisies, ten koste van het milieu en de natuur, en nu dit wegvalt zijn ze ineens zielig.

  Reageer
 • Giel

  Zolang de consument voor een dubbeltje op de eerste rij wil zitten en de grote melkverwerkende bedrijven geen goede marges betalen gaat er niks veranderen. Haal je producten lokaal en voor een eerlijke prijs in plaats van 35 cent per liter melk. Met die prijzen zijn er veel koeien nodig om nog winstgevend te zijn.

  Reageer

Re:ageer