Nieuws - 13 februari 2017

Blog: De nieuwe boer

Jan-Willem vindt dat er weer een ministerie van landbouw moet komen in een volgend kabinet. Hij heeft genoeg van het halfslachtige beleid en vindt dat de boeren betere ondersteuning moeten krijgen uit Den Haag.

De boeren van tegenwoordig worden steeds meer manager in plaats van boer. Of econoom in plaats van boer. Het is pompen of verzuipen voor veel van onze agrariërs, en degene met de meeste hersens lijken het hardst te kunnen pompen. Als je blijft hangen in verouderde bedrijfsvoering ga je keihard onderuit.

Waar boeren dachten dat de snelheid waarmee alles veranderde alleen het normale bedrijfsleven dicteerde, lijkt de agrarische sector nu aan een inhaalslag begonnen. In rap tempo worden bedrijven samengevoegd, overgenomen of beëindigd. Boerenbedrijven die al generaties lang bestaan, moeten (noodgedwongen) stoppen omdat er geen opvolging is of omdat de schaalvergroting ze naar de marge drukt.

Je krijgt nu geld als je stopt met je bedrijf. Een regelrechte klap in het gezicht van veel melkveehouders.

De regering wil snel van 1000 tot 2000 kleine koeienboeren af om zo de fosfaatproductie omlaag te brengen. Er wordt te veel mest geproduceerd door de veestapel, die na de ondoordachte afschaffing van het melkquotum hard is gegroeid.

Je krijgt nu geld als je stopt met je bedrijf. Een regelrechte klap in het gezicht van veel melkveehouders. Een overheid die stimuleert dat bedrijven stoppen is belachelijk. De melkveehouders verdienen ondersteuning (innovatieve oplossingen uit Wageningen bijvoorbeeld) maar geen vertrekbonus. Geen idee hoe, maar juist kleine boeren zouden ook levensvatbare bedrijven moeten kunnen runnen.

We moeten onze boeren koesteren en met respect behandelen.

De boeren horen in ons polderlandschap. Mijn opa zegt altijd dat koeien ook natuur zijn, en dat ben ik met hem eens. We moeten onze boeren koesteren en met respect behandelen.

Ik hoop dat er in een volgend kabinet weer een ministerie van landbouw wordt opgetuigd, waar de sector de volledige ondersteuning van krijgt die ze verdient. Geen halfslachtig beleid meer zoals de afgelopen jaren vaak het geval was. Een evenwichtig samenspel van boer en burger waarin de boeren ambassadeurs zijn van het buitenleven en laten zien dat het platteland mooi is, en mooie producten maakt. Dát hebben we nodig.