Nieuws - 2 januari 2017

Blog: De beuk erin

tekst:
Jan-Willem Kortlever

Dit jaar lijkt het jaar van de waarheid te worden voor Wageningen University. Waar er afgelopen jaren vooral gepraat werd, zullen er dit jaar knopen moeten worden doorgehakt als het gaat over de accommodatie van de groei in studentenaantallen.

Uiteindelijk zal er links of rechtsom een oplossing gevonden moeten worden, want na jaren niets doen worden de problemen steeds meer zichtbaar en de roep naar daadkrachtig optreden groter. De tijd van pappen en nathouden lijkt voorbij. Of het College van Bestuur daadwerkelijk de beuk erin kan gooien valt nog te bezien, er is weerstand tegen veel plannen en de medezeggenschap heeft het laatste woord.

Naast alle praktische zaken wil ik nog eens een lans breken voor de start van een brede discussie naar de rol van de universiteit. Heeft iemand een idee waar ik me kan melden? Als ik terugkijk kan ik de momenten van algemene vorming tijdens mijn studie op één hand tellen. Niemand heeft me ooit geleerd een goeie discussie te voeren. Niemand leerde me een goed onderbouwd essay te schrijven, buiten louter technische verslagen om. Niemand heeft me verteld dat een universiteit meer is dan een simpele onderwijsfabriek. Natuurlijk heb ik die ontwikkeling wel doorgemaakt naast m’n studie, maar ik mis de aanzet tot reflectie hiervoor in het curriculum. Een gemiste kans. Vorming van studenten lijkt in Wageningen te worden weggezet als bijzaak. Als iets waar je je als universiteit niet op kunt onderscheiden van de rest.

In mijn laatste halfjaartje Wageningen zal ik de discussie niet schuwen en de beuk erin gooien waar nodig. We kunnen niet enkel over randzaken als de ontwikkeling van de studentengroei blijven bomen, als we totaal vergeten waar de universiteit primair voor bedoelt is: studenten vormen. Ik hoop van harte dat deze kant van onze mooie universiteit zich óók ontwikkelt. Op naar een mooi 2017!