Student - 2 december 2013

Blog: Collegegeld internationale studenten

5

Onze universiteit gaat prat op haar internationale karakter. De rector roept vaak trots dat Wageningen de meest internationale studentenstad van Nederland is. Maar de universiteit wordt steeds minder toegankelijk voor studenten van buiten Europa omdat de prijs voor een studie met grote sprongen toeneemt.

Het collegegeld voor internationale studenten (en Europese studenten die aan een tweede studie beginnen) gaat sinds 2011 met meer dan 1000 euro per jaar omhoog. In 2011 betaalden onze Chinese, Ghanese en Braziliaanse studiegenoten nog zo’n 11.000 euro per jaar voor hun studie, sinds dit jaar vraagt Wageningen University 13.500 euro om hier te mogen studeren. Volgens de universiteit zijn deze prijsstijgingen geoorloofd omdat het internationale collegegeld kostendekkend moet worden voor elke internationale student. Sterker nog, de universiteit wil uiteindelijk ongeveer 17.000 euro gaan vragen.

Dit zijn enorme bedragen. Studeren in Wageningen was al voor een groepje uitverkorenen en dit groepje zal alleen maar kleiner worden. Chinese ouders moeten steeds dieper in de buidel tasten om hun kind hier te laten studeren. De fondsen voor studenten uit armere landen zullen steeds minder studenten hier naartoe kunnen sturen. En dat terwijl de thema’s waar Wageningen sterk in is juist relevant zijn voor de landen waar deze studenten vandaan komen. Een student die hier gestudeerd heeft, kan in het land van herkomst het verschil maken voor duurzame ontwikkeling.

Tot nu toe voert de universiteit deze forse prijsstijgingen redelijk ongemerkt en geruisloos door. De studentenraad, het orgaan dat op moet komen voor de belangen van studenten, heeft wel al drie jaar op rij negatief geadviseerd over de prijsstijgingen. De raad van bestuur heeft dit advies telkens naast zich neergelegd.

In 2011, toen ik in de studentenraad zat, ging de prijsstijging door zonder dat de raad van bestuur een degelijk overzicht gaf van wat een internationale student kost. In 2012 werd de studentenraad beter betrokken, maar aan de roep om een goede evaluatie van de invloed van de prijsstijgingen is nooit gehoor gegeven. En ook dit jaar worden de prijsstijgingen gewoon doorgevoerd, ondanks morele bezwaren van de studentenraad. Bovendien wil de universiteit deze zaak alleen met de studentenraad bespreken in vertrouwelijkheid, wat betekent dat de studentenraad niets los mag laten over deze zaak aan de rest van de wereld.

De universiteit heeft de studentenraad dus in zijn zak. Elk jaar staan er nieuwe onervaren studenten tegenover de jarenlange ervaring van de universiteitsambtenaren. De raadsleden zijn gebonden door geheimhouding van de stukken en hebben met het adviesrecht geen sterke juridische grond waarop ze deze prijsstijgingen kunnen tegenhouden. Bovendien wil de studentenraad de goede band met de universiteit niet verpesten en is VeSte als de dood om als te activistisch te worden gezien. En dus is er tot nu toe niemand die een sterke vuist heeft gemaakt tegen deze gigantische prijzen.

Dus helaas Yang, João en Faith, maar het ziet er slecht voor jullie uit. Zolang jullie geen veertien ruggen neerleggen, zal er voor jullie geen plek zijn in Wageningen.

Re:acties 5

 • Lara Minnaard

  Romy, Ten eerste moet de vergelijking niet met 2011 getrokken worden maar kun je beter per jaar kijken. Er is in het verleden door zowel de universiteit als de Studentenraad (met toen meerdere partijen dan enkel VeSte) geaccordeerd op een geleidelijke stijging van het institutionele collegegeld. Sowieso vergeet je te vermelden dat er elk jaar in ieder geval een inflatiecorrectie plaatsvindt. Helaas zijn inderdaad niet alle buitenlandse studenten zo gezegend als wij in Nederland dat we support krijgen van de overheid of van andere instellingen om het voor meer mensen mogelijk te maken om te studeren. De universiteit komt trouwens nog steeds deze studenten tegemoet door samenwerking met onder ander WUF en Nuffic. Het is beleid van de universiteit dat alle financiële documenten vertrouwelijk worden behandeld en ook voor vijf jaar vertrouwelijk blijven. Het nadeel dat de Studentenraad heeft is dat wij door de Wet Hoger Onderwijs (WHW) beperkt worden in onze rechten over documenten policy wijzingen van de universiteit. Als je jouw stuk leest over dat er in 2011 nog geen overzicht werd gegeven, in 2012 al betere betrokkenheid is geweest zie je dat de negatieve adviezen wel degelijk tot besef hebben geleid bij de universiteit. En juist doordat we zo’n goede band hebben met de universiteit, want ik zou wel de laatste zijn om dat te ontkennen, worden we ook meer gerespecteerd. Zeker zal het soms nodig zijn om op de barricades met de vlag te gaan zwaaien, vandaar ook dat we het idee van bijvoorbeeld weer een vakbond in de Studentenraad zeer positief zien. Wij als VeSte zijn dat niet. We zien dat een pragmatische werkwijze, ten opzichte van een activistische, vaak zijn vruchten afwerpt. Het is niet onze taak om meteen tegen plannen aan te gaan schoppen. Tevens is het zo dat hoewel de universiteit ons advies niet hoeft aan te nemen, wij hebben hier volgens de WHW immers geen instemmingsrecht op, zij wel degelijk ons advies in acht moeten nemen. We zijn dan ook nog steeds in afwachting van het antwoord van de universiteit op ons negatieve advies. Kortom we vinden bovenstaand stuk nogal kort door de bocht. Het bevat veel claims die incompleet zijn en niet onderbouwd. Jammer want het is inderdaad een goed punt dat je maakt over de mogelijkheid van internationale studenten die aan onze universiteit zouden moeten kunnen studeren. Maar zelfs als vakbond wordt je toch verwacht meer onderbouwing te hebben dan slechts ‘ ik denk’ en ‘daarom’.

  Reageer
  • Romy

   Hoi Lara, ik snap dat je je aangevallen voelt, maar dit stuk is niet bedoeld om de studentenraad of Veste gaan te vallen. Het is bedoeld om een issue aan te kaarten dat veel te lang onbelicht is gebleven en de pijnpunten van de strijd van de studentenraad bloot te leggen. Voor een groot deel kan de studentenraad hier niet eens iets aan doen (adviesrecht, onervaren studenten, vertrouwelijkheid). Mijn enige echte kritiek is de manier waarop de studentenraad met deze kwestie omgaat, naar mijn smaak inderdaad veel te braaf. Maar je hebt gelijk, dat is niet Vestes stijl. Ik ben er echter van overtuigd dat in dit geval de ‘goede band‘ niet bepaald zijn vruchten afgeworpen heeft.

   Ik zou graag apart willen reageren op alle punten die je hierboven noemt, maar dat zijn er nog al wat en veel zijn er ook irrelevant (inflatiecorrectie, uitleg adviesrecht en vertrouwelijkheid, afwachten antwoord RvB, belediging dat mijn stuk kort door de bocht is). Hier dan een reactie op twee punten. 1. Bedoel je dat WUF en het Nuffic-studenten minder hoog collegegeld betalen? Dat zou het al heel wat eerlijker maken. 2. Fijn dat jullie ook weer het gemis van een studentenvakbond noemen, daar ben ik het uiteraard helemaal mee eens.

 • Geschiedenis les

  Beste Romy,

  Je hebt helemaal gelijk dat er ook af en toe een meer activistische houding ten opzichte van de universiteit mag zijn. Maar om hier VeSte nu bij te betrekken... VeSte houdt zich aan zijn core values. Pragmatische een oplossing zoeken. Diversiteit lijkt mij hier de sleutel. Naast dit pragmatische geluid zou het goed zijn als er ook wat meer activistische organisaties zich met het doen en laten van de universiteit bemoeien. In het verleden hadden me nog PSF en de vakbond (WSO / Pulse). Alleen zijn die helaas allebei in 2012 ten gronden gegaan. Wie stond op dat moment ook alweer aan de leiding van deze organisaties???

  Reageer
  • Romy

   Ik ben het met je eens. Veste heeft zijn eigen stijl en het zou fijn zijn om andere partijen of een studentenvakbond te hebben om meer activistisch te werk te gaan. In mijn jaar heb ik keihard gewerkt om dit te behoduen. Helaas is dat inderdaad niet gelukt. Hopelijk zijn er in de toekomst wel weer organisaties die op een andere manier opkomen voor de belangen van studenten.

 • Poldermodel

  Wel erg makkelijk om alleen naar VeSte te wijzen. Volgens mij zijn er bij de afgelopen verkiezingen vijf 'independent members' gekozen. Dit zijn internationale studenten die bewust profileren dat zij geen 'partij-vertegenwoordigers' zijn. Misschien kan iemand hen uitleggen dat in het Nederlandse poldermodel de internationale studenten nodig een partij kunnen gebruiken die hen vertegenwoordigd?

  Reageer
 • PPP

  Beste Romy,

  Bedankt voor deze leesbaar geschreven blog waarin je voor zover ik weet de zaken redelijk correct weer geeft.

  De vraag die alleen bij mij blijft hangen is: Waarom heb je het geschreven? Wat is het probleem en wat vind jij dat eraan gedaan moet worden? Daar is je blog toch voor?

  Ik ben het voor een groot deel met Jan-Willem eens. Als de overheid zich terug trekt uit het onderwijs moeten de universiteiten het geld ergens anders vandaan halen of gaan bezuinigen. Aangezien ik bezuinigingen op onderwijs een van de slechtste ideeën vindt die je kan bedenken in een kenniseconomie zoals we die in Nederland hebben, zeg ik: verkopen die kennis. Daarmee pomp je weer geld in het onderwijs systeem wat ervoor kan zorgen dat we voorloper in de wereld blijven op het gebied van life science.

  En tjsa, de stundentenraad, spijker op z'n kop. Wat hebben we terug gekregen voor de tentamens in de avonduren? Wat sterkere onderhandelingen mogen best gevoerd worden. Vraag er maar eens wat voor terug.
  Maar beste Romy, weet jij een goede oplossing voor die onervaren studenten in onze raad? Of is het juist hun ervaring als student die ze moeten delen met de beleidsmedwerkers zodat zij beleid kunnen maken die goed is voor de hele organisatie. Een beetje vertrouwen kan toch geen kwaad?

  Reageer
  • Romy

   Beste PPP, deze blog is inderdaad alleen een probleemstelling, zonder oplossingen. Ik heb natuurlijk wel zo mijn ideeën over oplossingen, maar ik heb mijn blog voornamelijk geschreven om dit probleem aan te kaarten. Ik vind niet dat deze prijsstijgingen jaar op jaar ongemerkt door mogen gaan zonder dat iemand er vraagtekens bij zet. Verder is het een wake-up-call voor de studentenraad. Ik wil ze laten weten dat ze gevolgd worden door de mensen die ze vertegenwoordigen en ze laten nadenken over hun methodes. Gezien de reacties, zijn beide doelen bereikt ;)

 • Jan-Willem Kortlever

  Prima dat het collegegeld voor buitenlandse studenten omhoog gaat lijkt me. Het moet zeker kostendekkend worden (wie betaald het anders? Juist.) en om de kwaliteit te kunnen waarborgen voor buitenlands talent is nu eenmaal geld nodig. Met de Chinezen heb ik trouwens niet zo veel medelijden, de meesten lopen in de duurste kleding en met de nieuwste iPhones. Voor andere studenten wordt de drempel wellicht hoger, dat klopt.

  'Bovendien wil de studentenraad de goede band met de universiteit niet verpesten en is VeSte als de dood om als te activistisch te worden gezien.' -> Daar zit dus precies het hele probleem. Die band is dan wellicht te goed waardoor de universiteit de raad gemakkelijk aan het lijntje kan houden door af en toe was kruimels te voeren zoals kleine veranderingen op de campus of in onderwijsgebouwen.

  Reageer

Re:ageer