Nieuws - 28 december 2016

Blog: Anticlimax

tekst:
Carina Nieuwenweg

Op sociale media wordt het jaar 2016, met het oog op de verkiezingen, Syrië en terroristische aanslagen, vooral omschreven als het jaar dat 'niet genoemd mag worden'. Maar volgens blogger Carina is terugblikken dichterbij huis vooral een anticlimax.

Het is kerstvakantie. Nadat de examinator 'pennen neer' riep tijdens het tentamen Python, wist menig student niet hoe snel hij of zij zich uit de voeten moest maken om de bus, gevolgd door trein, naar Thuisthuis te pakken.

Periode 2 is voorbij, 2016 is voorbij en voor mij het eerste vak als masterstudent. Terugblikken levert vooral een beeld van anticlimaxen op. Mijn bachelor diploma is binnen maar tijdens het vak Programming in Python (aanrader trouwens), mijn eerste vak als master student, bleek er niet veel veranderd. College's volgen, een computerpracticum doen en blokken. Afgesloten met een tentamen sessie waar je ook nog wat studiegenootjes tegenkomt omdat ze het vak de eerste keer niet hebben gehaald.

Avondcolleges
Einde van periode 2 betekent ook een einde aan de proef avondcollege's. De RvB is geen meter geweken, van de studentenraad heb ik omtrent dit topic al een tijdje niets gehoord en het enige verzet komt vooral van, volgens mij, een klein groepje studenten. De avondcollege's zelf bleken, althans bij mijn 'avondvak', niet zo'n succes. Maar waar het voor ons studenten vervelend was qua planning en verminderde concentratie heb ik vooral medelijden gekregen met de docenten.

Niet alleen waren ze pas om negen uur thuis, maar ze zijn ook nog eens de eerste linie tegenover vermoeide, ontevreden studenten die hun mening niet onder banken of stoelen staken. En hoewel bij mijn avondvak docenten getracht hebben de pijn te verzachten door de studenten af en toe te trakteren op een maaltijd in het forum, is het toch deze eerste linie die de eerste ontevredenheid over zich heen kregen. Maar zowel het salvo van ontevredenheid als de gratis avondmaaltijden waren 'not very effective'. Een echt groot protest is er niet van gekomen.

Maar zowel het salvo van ontevredenheid als de gratis avondmaaltijden waren 'not very effective'. Een echt groot protest is er niet van gekomen.

Anticlimax
Er is nog steeds geen oplossing voor het Wageningse groeiprobleem, Trouw mag schrijven dat het statiegeld rapport van de WUR gestuurd was en tegelijkertijd concludeert het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) dat de onderzoekers misschien ondermaats maar integer hebben gehandeld. Hoewel menig internet meme naar 2016 verwijst als het jaar 'dat niet genoemd mag worden', lijkt de afsluiting van 2016 dichter bij huis toch vooral in het teken van de anticlimax te staan.

Maar 2017 staat voor de deur en brengt weer genoeg uitdagingen met zich mee. Dankzij 'goede voornemens' zal sportcentrum De Bongerd waarschijnlijk overvol zijn. Dat betekent sporten op vooral creatieve, niet-standaard tijden in januari. Iemand vinden die een snelle hap wil eten op een drukke doordeweekse dag is de eerste weken ook wat lastig en rokende vrienden die zich hebben voorgenomen (of onder lichte dwang van het vriendje of vriendinnetje) om te stoppen zijn wat minder gezellig. Ach, voor je het weet is het februari.