Organisatie - 10 juni 2015

Bloemetjes en bijtjes op de Dreijen

Deze zomer kunnen we genieten van bloemen en bijen op het terrein van de voormalige Dreijenborch. De universiteit werkt aan een tijdelijke gebruiksovereenkomst met de Wageningse Bijenhoudersvereniging De Rijnstreek.

De Bijenhoudersvereniging wil samen met de Rotary Club Wageningen het braakliggende terrein inzaaien met bijenvriendelijke beplanting zoals witte klaver. Beide partijen waren ook betrokken bij Wageningen Zoemt, het Bijenfestival dat 30 mei plaatsvond in de binnenstad van Wageningen. Tineke Brascamp van de Bijenvereniging:  ‘Samen met de Rotary Club zijn we naar de universiteit gestapt met het plan om de zaden die over waren van dat evenement op een ongebruikt stuk land op de Dreijen in te zaaien. De universiteit reageerde heel positief.’

Elike Wijnheijmer, beleidsmedewerker van het Facilitair Bedrijf, legt uit dat er een afweging wordt gemaakt over het gebruik van de grond. ‘Voor het terrein op de Dreijen geldt bijvoorbeeld dat activiteiten een eventuele verkoop van het terrein als bouwgrond niet in de weg mogen staan.’ 

Het initiatief van de Bijenvereniging en de Rotary Club sluit aan op een motie die op 1 juni is aangenomen door de gemeenteraad van Wageningen. GroenLinks heeft deze motie ingediend. Wim Haver van GroenLinks: ‘Doel van de motie is om het mogelijk te maken tijdelijke grond te gebruiken als bloemenwei voor bijen en vlinders. Mooier voor het aanzicht en leuk als plukwei, maar vooral als voedselbron voor insecten.’

Bewoners, buurtverenigingen en natuurverenigingen worden uitgedaagd plannen te bedenken voor dit soort bloemenweides in Wageningen. De gemeente zal een ondersteunende rol hebben door onder andere initiatiefnemers in contact te brengen met de grondeigenaars en te helpen met contracten. Ook Brascamp benadrukt de rol van Wageningers. ‘Als mensen nog leuke zaden thuis hebben liggen, zoals witte klaver of Phacelia, kunnen ze die op de Dreijen of gewoon in de berm zaaien. Crowd sowing, noem ik dat.’