Nieuws - 9 november 2006

Bloemen uit ‘hongerland’ EthiopiË

Rondom Addis Abeba zijn bloemen booming business. Reden voor enthousiasme van plaatselijke overheden en de nieuwe Nederlandse landbouwraad in Ethiopië, die in Wageningen aankloppen voor ondersteuning. Toch klinkt het niet helemaal logisch, rozen verbouwen in een land dat bekend staat als hongerland.

11_nieuws.jpg
Al een aantal jaren komt een aanzienlijk deel van de rozen die in Nederland verhandeld worden uit Kenia. Nieuw is dat ook Ethiopië zich ontwikkelt tot bloemenland. De afgelopen drie jaar zijn in het land zeventig grootschalige teeltbedrijven verrezen die aan 25 duizend mensen werk bieden. Na koffie en vlees zijn bloemen nu het derde exportproduct van Ethiopië.
Het Nederlandse landbouwministerie heeft de ontwikkelingen een stimulans gegeven door een nieuwe landbouwraad in Ethiopië te installeren. De Ethiopische overheid ondersteunt de productie door land vrij te maken voor bloemenkassen, lage belastingen te heffen op buitenlandse investeringen en subsidie te geven voor luchttransport van bloemen. En Nederlandse en Ethiopische bedrijven zijn graag bereid om te investeren in nieuwe teeltbedrijven in Ethiopië.
Maandag 6 november bezocht een Ethiopische delegatie Wageningen UR. Afgevaardigden van het ministerie van handel en dat van landbouw, de dean van een universiteit en een vertegenwoordiger van de Ethiopische organisatie van bloementelers lieten zich informeren over het onderzoek dat Wageningen UR gaat doen en de training die Wageningen International gaat geven. Er zullen bijvoorbeeld trainingen komen over teelt, maar ook over bedrijfsvoering en Europese kwaliteitsstandaarden. Veel afnemers vragen bijvoorbeeld om een sociale gedragscode, en bedrijven moeten leren wat dat inhoudt. Daarnaast zal onderzoek gedaan worden naar een duurzaam gebruik van water en het ecologisch beheersen van ziekten en plagen in de bloementeelt.
De delegatie was zeer te spreken over de kansen die de bloementeelt Ethiopië biedt. Maar verdringt de lucratieve teelt van bloemen niet de verbouw van voedsel dat hard nodig is een arm land als Ethiopië? ‘Ons probleem is hoe we van het imago van een hongerig land afkomen’, reageerde de vertegenwoordigster van het Ethiopische ministerie van landbouw, Tsehay Azage. Er wordt volgens de leden van de delegatie voldoende voedsel verbouwd in Ethiopië. Het grootste probleem is dat de mensen niet genoeg koopkracht hebben. En omdat de bloementeelt veel mensen een baan geeft die daarin ook beter verdienen dan in de landbouw, zien ze de bloementeelt als een uitkomst. / Joris Tielens - Foto André de Jager