Nieuws - 9 november 2006

Bloemen goed voor biodiversiteit

Bloemen zijn zeldzaam geworden op akkers. Maar voor het behoud van de biodiversiteit zou het goed zijn als er weer meer akkerbloemen tussen het graan verschijnen. Ook het landschap fleurt er van op, wat het imago van de landbouw kan opvijzelen.

Ir. Eveline Stilma doet promotieonderzoek naar de teelt van akkerbloemen en peulvruchten in akkers. Ze berekende samen met het LEI de kosten in Nederland van het planten van akkerbloemen tussen gerst en rogge. Daaruit blijkt dat op zandgrond de combinatie van rogge, erwt en akkerbloemen evenveel inkomsten oplevert als teelt van gerst voor veevoer. De opbrengsten zijn weliswaar lager, maar de kosten ook.
Stilma rekende de kosten van het zaaizaad voor de bloemen niet mee, omdat ze er van uitgaat dat – zeker in de biologische teelt – die bloemen in de toekomst weer vanzelf op de akkers zullen verschijnen. Waar dat nog niet zo is zou een eenmalige subsidie uitkomst kunnen bieden. / Joris Tielens