Nieuws - 1 januari 1970

Bloembollen- en akkerbouwsector dreigen Wageningen UR de rug toe te keren

Bloembollen- en akkerbouwsector dreigen Wageningen UR de rug toe te keren

De bloembollensector wil voor de vakantie een heldere uitspraak van het ministerie van LNV dat er nieuwbouw komt voor het praktijkonderzoek voor de bollenteelt in Lisse. Blijft die helderheid uit, dan gaat de bloembollensector het plantaardig praktijkonderzoek de rug toekeren, verklaart mr Henk Westerhof, bestuursvoorzitter van het praktijkonderzoek voor de bloembollen. Ook akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers zijn zeer ontstemd over de aanpak van LNV


De bollensector kwam vorig jaar zomer met directeur-generaal drs Harry van Zon van het ministerie van LNV overeen dat het bedrijfsleven de nieuwbouw in Lisse zou financieren. Die nieuwbouw is hard nodig, omdat het praktijkonderzoek twintig jaar geleden in tijdelijke barakken is gehuisvest en je onderhand dwars door de wanden heenslaat, aldus Westerhof. Het bedrijfsleven wil de nieuwbouw zelf beheren, want als er problemen rijzen bij het conglomeraat WUR, dan hebben we zelf een locatie om de continuïteit te waarborgen, aldus Westerhof

Nieuwbouw in Lisse is een harde voorwaarde voor de bollensector. Het onderzoek is grond- en klimaatgebonden, we hebben hier een locatie nodig. In de overeenkomst met het ministerie zouden de onderzoekers deel uitmaken van het gefuseerde Plantaardig praktijkonderzoek (PPO) van Wageningen UR. Een deel van de onderzoekers zou naar Wageningen verhuizen, een deel zou in Lisse blijven. Voorts zou Wageningen het personeelsbeheer over alle onderzoekers voeren en zou de bollensector zich via meerjarige financiering aan Wageningen UR verplichten

Dit akkoord werd in april opengebroken door secretaris-generaal mr Tjibbe Joustra van LNV. Hij stelde alle agrarische sectoren voor de keuze: personeel en gebouwen in Wageningen UR, of alles erbuiten. In het laatste geval zou de sector geen subsidie meer krijgen van het ministerie. De brief had de instemming van bestuursvoorzitter prof. dr Cees Veerman van Wageningen UR, stelt een woordvoerder op het ministerie

Westerhof is niet onder de indruk van deze power play. Hij wil graag deel uitmaken van PPO, maar de voorwaarden van de sector zijn duidelijk. En ik kan het naar de achterban toe niet maken om nog langer te wachten op het ministerie. Eind april heb ik aangegeven: eind juni wil ik duidelijkheid over de nieuwbouw. Is die er dan niet, dan trekken wij ons eigen plan.

Westerhof, tevens directeur van een groothandel in bloembollen en voorzitter van de branche-organisatie voor de bollenteelt, wijst erop dat de bollensector jaarlijks 6,5 miljoen in het praktijkonderzoek investeert. Als het bloembollenonderzoek buiten Wageningen UR blijft, zal dat bedrag omhoog gaan, verzekert hij. Dan regelen we de verantwoordelijkheid voor het personeel zelf.

Ook de akkerbouwsector gaat waarschijnlijk niet akkoord met de voorwaarden van Joustra. De besturen van de vijf proefbedrijven in de regio zijn erg ontstemd over zijn brief, meldt bestuursvoorzitter Ben Hakvoort van het Proefstation voor de Akkerbouw en Vollegrondsgroenteteelt (PAV) in Lelystad. Ze gaan de proefbedrijven zeker niet weggeven aan Wageningen UR; dat is een breekpunt. De besturen van de proefbedrijven, bestaande uit akkerbouwers en groentetelers, vinden dat Wageningen UR zich eerst moet bewijzen

Het PAV sloot vorig jaar ook een overeenkomst met het ministerie van LNV om deel uit te maken van het plantaardig praktijkonderzoek in Wageningen. Hakvoort: Het PAV heeft toen de regio's moeten overtuigen om mee te doen en nu komt het ministerie met een fundamentele wijziging. De regiobesturen zullen hun proefbedrijven niet inleveren.

Ook hebben de proefbedrijven zware kritiek op de voorgestelde onderzoekstarieven. Op dit moment kent de akkerbouw lagere tarieven dan het overige praktijkonderzoek, omdat de proefbedrijven hun winst op het productiedeel gebruiken om de tarieven voor de proefvelden laag te houden. Nu komt Wageningen UR met integrale kostentarieven die aanmerkelijk hoger zijn. Die hogere tarieven moet de sector opbrengen en dat vinden de akkerbouwers hoogst eigenaardig, want de samenwerking in Wageningen zou toch tot effici├źntiewinst en lagere kosten leiden? A.S