Nieuws - 3 april 2008

Bloeiende planten niet duurder dan heesters

Bloeiende vaste planten kunnen het openbaar groen mooier en gevarieerder maken, en vergen niet per se hogere onderhoudskosten. Dat stelt sortimentsonderzoeker ir. Margareth Hop van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO). Ze heeft een handleiding opgesteld die moet leiden tot een herwaardering van de fleurige vaste planten in parken en plantsoenen.

‘In de jaren zeventig zag je nog vaak vaste planten in borders van het gemeentelijk groen. In de jaren tachtig zijn ze vrijwel allemaal verdwenen omdat de toen gebruikte vaste planten vaak duur in het onderhoud waren. Ervoor in de plaats kwamen makkelijk te onderhouden bomen en heesters, die meestal niet waren geselecteerd op het scheppen van kleur en variatie’, aldus Hop van PPO Bomen in Lisse.
In opdracht van het Productschap Tuinbouw heeft zij nu de kennis bijeengebracht over vaste planten die behalve mooi ook sterk en gezond zijn, waardoor ze ook goed gedijen bij extensief beheer. ‘Die kennis is nog wel aanwezig, maar verspreid over kwekers, ontwerpers en aanleg- en onderhoudsbedrijven. De combinatie van kennis vind je meestal niet meer bij gemeentes. Die hebben tegenwoordig vooral een coördinerende rol en besteden het uitvoerende werk uit. Mooie perken met vaste planten vind je vaak bij gemeentes, zoals Bergen op Zoom, waar de groendienst nog wel veel in eigen beheer doet’, meent Hop.
Door kennis van de verschillende partijen samen te brengen hoopt zij een opleving van het gebruik van vaste planten in het openbaar groen te bereiken. ‘Als je de goede vaste planten kiest en de kosten over tien jaar bekijkt, kan het zelfs goedkoper zijn dan de aanleg en het onderhoud van een grasveld of heesterperk’, aldus Hop. In haar rapport staan ook twintig portretten van ‘goede en gemakkelijke planten’ die volgens haar in staat zijn het Nederlands openbaar groen op te fleuren.