Nieuws - 1 januari 1970

Bloedingsziekte kastanje blijft mysterie

Ze noemen het bloedingsziekte, omdat de bast van de zieke kastanjebomen lijkt te bloeden nadat er eerst roestbruine vlekken zijn ontstaan. Kastanjes in heel Nederland leiden onder de ziekte, maar de oorzaak blijft vooralsnog een mysterie.
Onderzoekers van onder andere Praktijkonderzoek Plant en Omgeving Bomen

Alterra en de Plantenziektekundige Dienst zijn al een jaar bezig met onderzoek naar de bloedingsziekte. Die vormt een nationaal probleem, vinden de onderzoekers die sinds het voorjaar in verschillende gemeentes inventarisaties hebben gedaan. In sommige gemeentes is een helft tot drie vierde van het aantal kastanjes aangetast. De onderzoekers vragen al een jaar aandacht voor het probleem, en krijgen die nu eindelijk, nu de gemeente Den Haag de media heeft opgezocht met het verhaal.
De symptomen wijzen volgens ir Fons van Kuik van PPO Bomen op een aantasting door de schimmel phytophtera, maar uit onderzoek blijkt dat niet. 'Het is niet Phytophtera ramorum', stelt Van Kuik. De onderzoekers hebben zich georganiseerd in de werkgroep Aesculaap om het probleem te tackelen, maar Van Kuik denkt niet dat er voor het voorjaar een oplossing komt.
De beste remedie tegen de mysterieuze ziekte is volgens Van Kuik niets doen. 'Het is nu het rustseizoen voor de bomen', stelt hij, 'en daar moeten we gebruik van maken.' De onderzoekers hebben een onderzoeksplan voorgelegd aan de grote Nederlandse gemeentes, en daar is positief op gereageerd. Van Kuik ziet het onderzoek - dat is ontstaan door bezorgdheid van de onderzoekers - voor PPO Bomen als een mogelijkheid om een nieuwe markt te betreden, namelijk die van het stedelijk groen. / MW