Nieuws - 8 september 2010

Bloeddruk verbetert door juiste mineralen

Voeding die meer kalium en calcium bevat verlaagt de bloeddruk. Die gezonde zouten zitten vooral in groeten, fruit en zuivel.

Bloeddruk.jpg
Een hogere inname van die goede zouten verlaagt de bloeddruk en daarmee de kans op sterfte door hart- en vaatziekten. Zo kan meer kalium in de voeding (aanwezig in onder meer groente en fruit) die sterftekans met ongeveer 10 procent verminderen. Dit stelt promovenda Linda van Mierlo in haar proefschrift Nutritional Interventions and Blood Pressure dat ze op 8 september verdedigt.
Van Mierlo bestudeerde het effect van voedingscomponenten, zoals vitaminen, mineralen, kleine eiwitten, foliumzuur en polyfenolen, op de bloeddruk. Kalium en calcium bleken hoofdrolspelers te zijn. Beide mineralen verlagen de bloeddruk. 'Een verhoging van de calciuminname met 1,2 gram per dag verlaagde de onderdruk met gemiddeld 1 en de bovendruk met gemiddeld 2 punten', vertelt van Mierlo.
Kleine verlaging, groot verschil
Uit de literatuuranalyse van de promovenda bleek dat de kaliuminname wereldwijd tussen de 1,7 en 3,7 gram per dag ligt, terwijl 4,7 gram per dag wordt aanbevolen. Dit komt volgens van Mierlo onder meer doordat mensen veel bewerkte producten eten. Die bevatten vaak te veel slechte natriumzouten en te weinig goede zouten. Er is volgens haar daarom veel te winnen met betere voeding, vooral groenten en fruit. 'Als mensen de geadviseerde 4,7 gram kalium per dag binnen krijgen, verlaagt dit de bloeddruk naar schatting met 1,7 tot 3,2 punten, stelt van Mierlo.  
Ze erkent dat het om relatief kleine verlagingen lijkt te gaan, maar de gevolgen kunnen desondanks groot zijn. 'Hoge bloeddruk is een belangrijke risicofactor voor hart en vaatziekten', stelt ze. 'Door de gemiddelde bloeddruk van de bevolking een paar punten te verlagen, kan het aantal hart- en vaatziekten aanzienlijk worden teruggebracht.' Volgens de promovenda heeft ongeveer driekwart van de mensen een bloeddruk die boven het ideaal van 120 bovendruk en 80 onderdruk zit. 'Voor die grote groep kun je met voeding veel bereiken', legt ze uit.