Nieuws - 15 november 2007

Blauwtong kost meer dan vaccinatie

Het blauwtongvirus heeft de Nederlandse veehouderij tot nu toe 81 miljoen euro gekost. Dat heeft VHL-student Karen Hoogendam berekend in opdracht van ondernemersorganisatie LTO Nederland. Ze concludeert dat de kosten voor vaccinatie van de veestapel niet opwegen tegen de schade door sterfte, verminderde melkgift en lagere vleesprijzen.

Met het blauwtongonderzoek rondt Hoogendam de opleidingen Agrarische bedrijfskunde en Diermanagement af aan Van Hall Larenstein in Leeuwarden. LTO kwam met de studente in contact nadat ze eerder indruk had gemaakt met cijfermatig onderzoek naar paratuberculose onder vee in Ierland. In eigen land werkten 599 veehouders mee aan Hoogendams inventarisatie van de economische verliezen door blauwtong. Met behulp van buitenlandse boerenorganisaties verzamelde de studente verder gegevens uit België, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk.
Met haar rapport in de hand gaat LTO nu in internationaal verband pleiten voor vaccinatie tegen blauwtong, verwacht Hoogendam. ‘Alleen al in Nederland bedroeg de schade in 2006 53 miljoen. Als je dat bedrag doortrekt naar 2007 kom je uit op 81 miljoen. Op dit moment zijn in ons land meer dan zesduizend bedrijven besmet en dat aantal neemt nog steeds toe. De kosten van inentingen voor alle koeien, schapen en geiten raam ik in mijn onderzoek op ruim 31 miljoen. Eventuele effecten door consumentengedrag heb ik buiten beschouwing gelaten.’
LTO overweegt momenteel om verplichte vaccinatie van schapen en vrijwillige enting voor runderen en geiten aan te bevelen bij het ministerie van LNV. Vaccinatie is de enige manier om uitbraken van blauwtong tegen te gaan, meent de boerenorganisatie. Als de omringende landen kiezen voor verplichte vaccinatie dan zal LTO zich daar waarschijnlijk bij aansluiten.